Partner serwisu
06 września 2016

PGE: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Kategoria: Elektroenergetyka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 5 września 2016 r. podjęło uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej.

PGE: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Ze składu Rady Nadzorczej 5 września 2016 r. odwołano Małgorzatę Mika-Bryską; a na jej miejsce powołano Witolda Kozłowskiego.

Witold Kozłowski

Jest absolwentem studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk: Studia Prawno-Samorządowe. Ukończył również Studia podyplomowe dla Pracowników Administracji w Szkole Głównej Handlowej. Od 1998 roku działacz samorządowy, w tym m.in. jako Sekretarz Powiatu w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu oraz jako Ekspert Związku Powiatów - Członek Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. W latach 2006 - 2010 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. W latach 2002 - 2006 pełnił funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Zdał egzaminy dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Doświadczenie zdobywał jako członek rad nadzorczych spółek Armatura S.A. oraz Wiromet S.A. w Mikołowie. Pełnił również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Małopolskiej Kasy Chorych.

Witold Kozłowski złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Radosław Osiński

Dodatkowo, Zarząd Spółki przekazuje informacje o p. Radosławie Osińskim, o którego powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 47/2016 w dniu 5 września 2016 r.

 Radosław Osiński jest absolwentem Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 1999 - 2016 zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie realizował zadania związane między innymi z prywatyzacją, nadzorem właścicielskim oraz ochroną infrastruktury krytycznej. Obecnie zatrudniony na stanowisku Naczelnika Wydziału w Departamencie Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Energii.

Doświadczenia związane z nadzorem działalności spółek kapitałowych zdobywał od 2000 r. zasiadając w radach nadzorczych między innymi takich spółek jak: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne "Rudniki" S.A., Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A., Kotlin Sp. z o.o.

 Radosław Osiński złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).

(PAP)
fot. 123rf.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ