Partner serwisu
23 stycznia 2017

3000 członków Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE

Kategoria: Aktualności

Rejestrowi Świadectw Pochodzenia TGE zaufało już 3000 firm. Wśród nich znajdują się największe spółki energetyczne, przemysłowi odbiorcy energii, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządowe, właściciele małych instalacji OZE oraz prosumenci.

3000 członków Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE

Rejestr Świadectw Pochodzenia (RŚP) został uruchomiony na TGE w październiku 2005 roku, jako integralny element systemu wsparcia producentów energii elektrycznej z OZE i kogeneracji. Umożliwia on handel świadectwami pochodzenia w ramach transakcji sesyjnych i pozasesyjnych, a także identyfikację wytwórców oraz przysługujących im świadectw pochodzenia. Rejestr obejmuje sześć instrumentów powiązanych z energią ze źródeł odnawialnych i kogeneracji, a także tą, która została zaoszczędzona przez odbiorców i producentów oraz podczas przesyłu.

RŚP skupia obecnie skupia 3000 podmiotów: od wielkich spółek energetycznych i przemysłowych odbiorców energii poprzez jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, związki komunalne oraz producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Liczba świadectw pochodzenia wczytanych do systemu od uruchomienia Rejestru do stycznia 2017 r. odpowiada 355 TWh kolorowej energii - 137 TWh energii ze źródeł odnawialnych, 218 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz 694 tys. toe z efektywności energetycznej.

– Trzy tysiące podmiotów i 355 TWh kolorowej energii to efekt zaufania członków Rejestru do Towarowej Giełdy Energii. Dziękujemy za ten czas budowania rynku, jednocześnie czujemy się odpowiedzialni za jego rozwój i promowanie takich rozwiązań, które przyniosą korzyści jego uczestnikom i przyczynią się do stworzenia optymalnego modelu rynku energii w Polsce – powiedział dr Paweł Ostrowski, prezes zarządu TGE.

Energo-odnawialni rosną w siłę

Rejestr Świadectw Pochodzenia skupia podmioty, które wytwarzają energię z odnawialnych źródeł energii lub ograniczyły jej zużycie. Dlatego wśród beneficjentów RŚP znajdują się nie tylko firmy energetyczne, ale też jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, szpitale, parafie, szkoły wyższe i przedsiębiorstwa komunalne. Z przyznawanych członkowi rejestru certyfikatów wynikają prawa majątkowe, które są przedmiotem obrotu na TGE.

Aby zostać członkiem RŚP należy:

  • Wybrać dom maklerski do reprezentacji na TGE
  • Złożyć wniosek o uzyskanie statusu członka RŚP wraz z potrzebnymi załącznikami
  • Określić osoby upoważnione do reprezentowania spółki w kontaktach z RŚP oraz zakres ich uprawnień
  • Przesłać komplet dokumentów na adres Biura Rejestrów TGE: rejestr@tge.pl.

Szczegółowy Regulamin RŚP, wzory dokumentów i załączników oraz lista domów maklerskich dostępne są pod adresem: https://www.tge.pl/pl/4/rejestr-swiadectw-pochodzenia-rsp.

Źródło: TGE

Fot.123rf

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ