Partner serwisu
10 lutego 2017

Moody’s utrzymuje rating dla spółki Energa

Kategoria: Aktualności

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service utrzymała na dotychczasowym poziomie Baa1 długoterminowe ratingi dla Energa SA oraz dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Moody’s utrzymuje rating dla spółki Energa

Agencja uzasadniła utrzymanie ratingów Energa SA wysokim udziałem regulowanego segmentu dystrybucji w zyskach Grupy. Przejrzystość przepływów pieniężnych tego segmentu pozytywnie wpływa na profil kredytowy Energi. Ogranicza również ryzyka wynikające z realizacji zaktualizowanego pod koniec 2016 roku programu inwestycyjnego, skutkującego możliwym wzrostem wskaźników zadłużenia. Jednocześnie Moody’s w swojej ocenie zakłada, iż Grupa Energa nie zaangażuje się w akwizycje, których skala istotnie przekroczy poziom nakładów inwestycyjnych określonych w zaktualizowanej strategii Grupy. Ponadto, rating uwzględnia wyższy profil ryzyka biznesowego segmentów wytwarzania i sprzedaży. Agencja zauważa, iż w dalszym ciągu pozostaje niepewny przyszły kształt rynku energii w Polsce, m.in. z uwagi na planowane wprowadzenie rynku mocy. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania agencji, iż Energa - pomimo występowania negatywnych czynników rynkowych, m.in. niskich cen energii elektrycznej i zmniejszonego wsparcia dla odnawialnych źródeł energii - utrzyma wskaźniki zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

- Stabilny charakter naszego ratingu jest pozytywnym sygnałem, potwierdzającym racjonalne założenia naszej strategii – podkreśla Jacek Kościelniak, prezes zarządu Energa SA. – Zakłada ona realizację projektów, dla których bezpieczeństwo finansowe Grupy będzie zachowane. Spółka postrzega je jako utrzymanie ratingu na poziomie inwestycyjnym i nie przekraczanie kowenantów finansowych. Umożliwi to zrównoważony harmonogram wydatków rozłożony w czasie, partnerstwa strategiczne przy kluczowych inwestycjach, takich jak Ostrołęka C czy drugi stopień na Wiśle, które dodatkowo będą wspierane polityką regulacyjną państwa.

Od 2011 roku Grupa ENERGA podlega corocznej ocenie wiarygodności kredytowej (credit rating) dokonywanej przez agencje Fitch Ratings i Moody’s Investors Service. W listopadzie 2016 roku także Fitch Ratings utrzymał długoterminowe ratingi ENERGA SA na dotychczasowym poziomie BBB. Również w ocenie tej agencji, planowany wysoki udział regulowanego Segmentu Dystrybucji w EBITDA, przekłada się na niższe ryzyko biznesowe i lepszą przewidywalność przepływów pieniężnych niż w przypadku konwencjonalnego wytwarzania.

Źródło i fot.: Energa

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ