Partner serwisu
16 marca 2017

Zmiany w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Kategoria: Aktualności

Spółka poinformowała o skladzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.

Zmiany w składzie Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Filip Grzegorczyk – Prezesa Zarządu

Jarosław Broda – Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

Kamil Kamiński – Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Korporacyjnego

Marek Wadowski – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów

Kadencja wspólna Zarządu Spółki trwa 3 lata.

Piotr Zawistowski, pełniący dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Handlu, przekazał Radzie Nadzorczej informację o rezygnacji z ubiegania się o wybór do składu Zarządu TAURON Polska Energia S.A. V wspólnej kadencji.

Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie doktoryzował się z prawa Unii Europejskiej, a następnie uzyskał habilitację z prawa gospodarczego. Ukończył również program Summer Advanced Course in European Law University of London, King's College, Centre of European Law; program International Business and Trade Summer School Catholic University of America - Columbus School of Law oraz École de droit français Université d'Orléans.

Jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie wykłada na Wydziałach Zarządzania oraz Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.

Posiada doświadczenie zawodowe w branży energetyczno-paliwowej. W latach 2011-2013 był związany z Kompanią Węglową (pełnomocnik zarządu ds. rozwoju energetyki). W latach 2007-2008 był członkiem zarządu TAURON Polska Energia S.A. Od listopada 2015 r. piastował funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Od 15 listopada 2016 r. Pan Filip Grzegorczyk pełni funkcję Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Filip Grzegorczyk nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania projektami w Akademii Leona Koźmińskiego.

Jako radca w Departamencie Nadzoru i Prywatyzacji III w Ministerstwie Skarbu Państwa, w latach 2006-2007, odpowiadał za koordynację wybranych zadań w zakresie konsolidacji sektora, opiniował i przygotowywał analizy w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, uczestniczył w przygotowaniu aktów prawnych związanych z zakresem działania ministerstwa.

W latach 2007-2008 pełnił funkcję dyrektora ds. strategii w TAURON Polska Energia, gdzie opracował strategię Grupy Kapitałowej, w tym generalną strategię restrukturyzacji oraz odpowiadał za koordynację stanowiska Grupy wobec istotnych projektowanych aktów prawnych. W latach 2008-2012 kierownik projektu w GDF Suez Energia Polska, gdzie operacyjnie koordynował lub uczestniczył w projektach głównie w zakresie prywatyzacji państwowych grup energetycznych. Był także odpowiedzialny za optymalizację projektów rozwoju mocy konwencjonalnych - opracował model biznesowy współpracy z partnerami zewnętrznymi, uczestniczył w negocjacjach dotyczących partnerstwa w realizacji projektów, odpowiadał za koordynację oceny finansowej projektów rozwojowych.

W latach 2012-2014 pełnił funkcję dyrektora ds. strategii i rozwoju w GDF Suez Energia Polska - Katowice. Był także odpowiedzialny za analizy rynku oraz opracowanie strategii rozwoju spółki, zarządzanie regulacyjne i projekty M&A oraz zarządzał międzynarodowym zespołem wewnętrznym i międzynarodowym zespołem doradców. W latach 2014-2015 menedżer ds. rozwoju projektów kluczowych w GDF Suez (Branch Energy Europe) odpowiedzialny za realizację projektów M&A. Brał także udział w budowie strategii rozwoju działalności w obszarze sprzedaży i marketingu w Europie. Przez ostatnie pół roku odpowiadał za przygotowanie strategii komercyjnej oraz kontraktu różnicowego przy projekcie nuklearnym w Wielkiej Brytanii.

Od 8 grudnia 2015 r. Pan Jarosław Broda pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Broda nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kamil Kamiński, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Korporacyjnego

Absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskał też tytuł Executive MBA (Stockholm University School of Business/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Post-MBA Diploma in Strategic Financial Management (Rotterdam School of Management, Erasmus University/GFKM). Przeszedł cykl kursów korporacyjnych oraz inwestycyjnych w ramach Ernst & Young Academy of Business. Ukończył Akademię Zarządzania Projektami PMP. Odbył też liczne szkolenia biznesowe, w tym międzynarodowe Strategic Management w Singapurze oraz Business Analysis (George Washington University). Zdał egzamin państwowy i posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa upoważniający go do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Menedżer i konsultant biznesowy, którego aktywność koncentruje się w obszarze budowania wartości firm, fuzji i przejęć, integracji biznesowej, operacjonalizacji strategii. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu kompleksowymi projektami w sektorze publicznym oraz prywatnym. Brał udział w złożonych procesach przekształceniowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w sektorze energetyczno-paliwowym oraz logistyki transportu.

Od początku 2014 r. związany był z Grupą Kapitałową WĘGLOKOKS S.A., gdzie jako wiceprezes ds. korporacyjnych, restrukturyzacji i rozwoju w ramach Węglokoks Energia sp. z o. o. uczestniczył w konsolidacji aktywów energetyczno-ciepłowniczych Kompanii Węglowej S.A. i Węglokoks S.A., co pozwoliło osiągnąć synergie biznesowo-operacyjne; przewodził tam pracom Komitetu Zarządzania, gdzie monitorowano powoływanie CUW, wdrożenie umów typu SLA oraz podejmowano strategiczne inicjatywy rozwojowe i restrukturyzacyjne; wcześniejsze doświadczenia zawodowe obejmują między innymi prezesurę Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego S.A. w Płocku czy Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.; kierował również działaniami John Menzies PLC w Polsce; przez wiele lat współpracował z Grupą LOTOS S.A., gdzie wspierał rozwój segmentu paliwa lotniczego, czego efektem był proces joint venture z Air BP Ltd. i powołanie LOTOS Air BP Sp. z o. o.; pełnił funkcję członka lub przewodniczącego rad nadzorczych: ZCP CARBO-ENERGIA Sp. z o.o., PLL LOT S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A., gdzie między innymi nadzorował domknięcie finansowania we współpracy z EBI i EBOiR wspólnej inwestycji z PGNiG w największą w Polsce elektrociepłownię gazową w Stalowej Woli oraz zatwierdzał rozstrzygnięcie dotyczące wyboru konsorcjum realizującego inwestycję w nowy blok węglowy o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

Od 8 grudnia 2015 r. Pan Kamil Kamiński pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Kamil Kamiński nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie na wydziale ekonomii uzyskał tytuł magistra, ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu finansów (The Wharton School, University of Pennsylvania, Imperial College London, School of Professional Development) oraz zarządzania. Jest w trakcie uzyskania certyfikatu CIMA (posiada dyplom Advanced Diploma in Management Accounting).

Pan Marek Wadowski jest managerem z ponad 10-letnim doświadczeniem w dużych spółkach akcyjnych na stanowiskach w randze członka zarządu, ekspertem w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi. Posiada doświadczenie zawodowe w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), finansowaniu inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.

W latach 1999-2005 pracował jako doradca w BRE Corporate Finance S.A., gdzie był odpowiedzialny za projekty due dilligence i wyceny spółek (metodami dochodową, majątkową i porównawczą) m. in. dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Koksowni Przyjaźń, KK "Zabrze" i WZK "Victoria", ZGH Bolesław w Bukownie, Huty Cynku Miasteczko Śląskie S.A., spółki Orzeł Biały S.A.

W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., w której zajmował stanowiska pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, dyrektora ekonomiczno-finansowego, członka zarządu - dyrektora ekonomiczno-finansowego, prezesa zarządu - dyrektora generalnego.

W latach 2008-2015 był związany z Grupą Kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W latach 2008-2009, jako wiceprezes zarządu - dyrektor finansowy w Polskim Koksie S.A. (spółka zależna od JSW S.A.) odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością. W latach 2009-2012, jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych (2009-2012) w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. uczestniczył w procesie debiutu giełdowego JSW S.A. (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). W latach 2012-2015, jako zastępca prezesa zarządu - dyrektor ds. ekonomicznych w Spółce Energetycznej Jastrzębie S.A. (spółka zależna od JSW S.A.) brał udział w realizacji programu inwestycyjnego Energetyka 2016, gdzie zajmował się przygotowaniem Biznes Planu, strukturyzacją finansowania oraz pozyskaniem finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji. Wdrażał także procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej, CO2 oraz cen świadectw pochodzenia, opracował i wdrożył politykę zarządzania płynnością.

W latach 2015-2016 Prezes Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej S.A., zajmował się także pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.

Od 29 stycznia 2016 r. Pan Marek Wadowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Wadowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Źródło: TAURON

Fot. 123rf

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ