Partner serwisu
03 kwietnia 2017

Dotacje od NFOŚiGW na poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarkę zasobami złóż kopali i wód podziemnych

Kategoria: Aktualności

Dzisiaj NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopali i wód podziemnych”. O dotacje będzie się można starać do 30 listopada 2017 r. Budżet naboru wynosi 260 mln zł.

Dotacje od NFOŚiGW na poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarkę zasobami złóż kopali i wód podziemnych

W ramach tej części programu realizowane będą przedsięwzięcia w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju oraz racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez wdrażanie długoterminowych polityk państwa i kierunków badań w zakresie geologii, implementację stosownych dyrektyw oraz realizację zadań ustawowych i innych, niezbędnych do poszerzenia bazy geologicznej, w zakresie badawczo-rozpoznawczym i dokumentacyjnym, a także badań środowiskowych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwościami pozyskiwania energii cieplnej suchych skał.

Beneficjentami dotacji mogą być: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w celu realizacji zadań państwowej służby geologicznej i KAPS określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz państwowej służby hydrogeologicznej określone w ustawie Prawo wodne, a także podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (czyli podmioty, które uzyskały decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych, uprawniającą do realizacji przedsięwzięcia – dotyczy wierceń w celu poszukiwania wód termalnych lub podmioty, które zgłosiły projekt robót geologicznych odpowiedniemu organowi – dotyczy wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi).

NFOŚiGW przewidział w ramach tego instrumentu finansowego przewidział dla wyżej wymienionych dotacje do 100% lub 50% kosztów kwalifikowanych.

Szczegóły naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/geologia-i-gornictwo/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-1/

Źródło: NFOŚiGW

Fot. 123rf

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ