Partner serwisu
24 kwietnia 2017

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Kategoria: Aktualności

Budowa i przygotowanie kadr na potrzeby nowego sektora polskiej gospodarki, jakim jest energetyka jądrowa, oznacza rozpoczęcie kształcenia i szkoleń w zawodach, których w chwili obecnej w Polsce nie ma. Aby skoordynować wysiłki różnych krajowych instytucji i poznać doświadczenia innych krajów w tej kwestii, Ministerstwo Energii organizuje II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej, które odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. w ME.

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Budowa elektrowni to nie tylko wybór technologii, modelu finansowania, ale również zapewnienie odpowiedniej kadry, która zapewni jej sprawne funkcjonowanie. To wskazuje na potrzebę odpowiedniej edukacji, zaczynając już na poziomie podstawowym i średnim, a kończąc na  kształceniu wyższym oraz specjalistycznych szkoleniach dla instytucji realizujących Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).

Wysokie wymagania jakościowe stosowane w energetyce jądrowej oraz potrzeba restrykcyjnego stosowania się do wymagań, procedur, kodów, norm i regulacji, mających zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność wymaga dyskusji i stworzenia odpowiednich ram regulacyjnych. Dlatego Ministerstwo Energii, chce być z jednej strony instytucją, z której wychodzą impulsy do niezbędnych zmian w systemie edukacji i szkoleń, a z drugiej strony swoistego rodzaju „platformą” umożliwiającą wymianę informacji dla tych wszystkich podmiotów, które aktywnie włączą się w proces przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry dla potrzeb polskiej elektrowni jądrowej.

Podczas konferencji (25.04.2017) zaprezentowane zostaną inicjatywy Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) oraz rozwiązania Francji i Finlandii w obszarze edukacji i kształcenia wyższego związanego z  energetyką jądrową. Uczestnicy będą również dyskutować na temat „Jak kształcić kadry dla energetyki jądrowej?”. W konferencji udział wezmą m.in. przedstawiciele resortów edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego, kuratorzy oświaty, wizytatorzy, dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, dyrektorzy szkół i nauczyciele oraz przedstawiciele nauki i szkolnictwa wyższego.

Ministerstwo Energii opracowało Ramowy plan  rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej, dzięki któremu możliwe będzie skoordynowanie wysiłków wszystkich interesariuszy PPEJ w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Resort zorganizował m.in. program kształcenia edukatorów (train the trainers) - we współpracy z francuskim CEA – oraz szkolenia dla 120 nauczycieli z województwa pomorskiego w zakresie nauczania o energii i energetyce jądrowej.

W 2016 r. Ministerstwo Energii przeprowadziło również ogólnopolskie badanie uczelni publicznych w zakresie kształcenia związanego z energetyką jądrową i medycyną nuklearną. Oferty kształcenia w tej dziedzinie lub plany ich wprowadzenia zaprezentowały 33 uczelnie publiczne nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej. Wśród naukowców i nauczycieli akademickich mamy 119 edukatorów ds. energetyki jądrowej.

Źródło: ME

Fot. 123rf

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ