Partner serwisu
24 kwietnia 2017

Projekty badawczo-rozwojowe TAURONA zdobyły 28 mln dofinansowania

Kategoria: Aktualności

Osiem projektów badawczo-rozwojowych TAURONa z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – to wynik zakończonego procesu oceny projektów, zgłoszonych w ramach I konkursu Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego. Przyznane przez NCBR dofinansowanie na realizację tych projektów to niemal 28 mln zł, a więc prawie jedna trzecia całego budżetu konkursu.

Projekty badawczo-rozwojowe TAURONA zdobyły 28 mln dofinansowania

Uruchomiony jesienią 2016 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Program Badawczy Sektora Elektroenergetycznego (PBSE) to efekt ponad dwuletnich przygotowań. Złożone do NCBR w grudniu 2014 r. Studium Wykonalności PBSE powstało we współpracy TAURON z innymi przedsiębiorstwami branży energetycznej, organizacjami branżowymi oraz wiodącymi krajowymi uczelniami. W wyniku wieloetapowego procesu przygotowania i uzgadniania m.in. zakresu, harmonogramu i budżetu PBSE, we wrześniu 2016 r. został uruchomiony przez NCBR I konkurs w ramach tego programu.

Dwuletni okres przygotowań spółek Grupy TAURON zaowocował opracowaniem i złożeniem przez spółki 18 wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych z tego programu. Osiem z nich przeszło pozytywnie przez złożony proces oceny projektów, w skład którego wchodziły m.in. ocena formalna, merytoryczna oraz panel ekspertów, i uzyskało pozytywna decyzję NCBR o dofinansowaniu. Aż w siedmiu z tych projektów spółki Grupy TAURON pełnią rolę lidera projektu.

Wyniki pierwszego konkursu PBSE to ogromny sukces Grupy TAURON. Jest to jednocześnie wyzwanie. Jeszcze nigdy w historii Grupy nie uruchamiano w jednym czasie tylu projektów badawczo -rozwojowych. To ważny element budowy ekosystemu innowacyjności w Grupie TAURON, na który składają się projekty badawczo-rozwojowe, rozwój nowych biznesów w spółce TAURON Magenta, współpraca ze startupami - obecnie w ramach programu Scale Up Pilot Maker - oraz planowane powołanie funduszu typu CVC – podkreśla Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarzadzania majątkiem i rozwoju w TAURON Polska Energia. Oczekujemy, że Program Sektorowy będzie wsparciem dla intensyfikacji wdrażania innowacji w TAURON i szerzej w sektorze energetycznym, a kolejne konkursy ogłaszane w ramach Programu będą dalej wspierać kierunki prac podejmowanych przez Grupę TAURON – dodaje.

Decyzją NCBR, spośród wszystkich zgłoszonych w ramach I konkursu wniosków o dofinansowanie, wybrano projekty na łączna kwotę dofinansowania wynoszącą ok. 93 mln zł. Projekty, w których uczestniczą spółki Grupy TAURON otrzymały przyznane dofinansowanie w wysokości prawie 28 mln zł, co stanowi 31% całego budżetu przeznaczonego na pierwszy konkurs Programu Sektorowego. Stawia to Grupę TAURON w roli niekwestionowanego lidera tego programu.

Proces przygotowania założeń Programu Sektorowego, negocjowania jego ostatecznego kształtu, inicjowania i przygotowania projektów, a wreszcie obrony tych projektów przed ekspertami NCBR wymagał ogromnego zaangażowania ze strony pracowników obszaru badawczo-rozwojowego spółek Grupy – mówi Radosław Gnutek, dyrektor wykonawczy ds. badań i innowacji w TAURON Polska Energia. Opłaciło się – pozyskaliśmy niemal 28 mln dofinansowania NCBR na realizację tych ośmiu projektów. Pozostałych 10 wniosków także nie trafi do kosza, jesteśmy mądrzejsi o doświadczenia z procesu oceny. Dzięki temu możliwe będzie ich poprawienie i realizacja, czy to z dofinansowaniem zewnętrznym czy też ze środków własnych.

Przyznane przez NCBR dofinansowanie dotyczy następujących projektów:

  • System oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych (Lider – TAURON Dystrybucja)
  • Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych (projekt TAURON Ekoenergia)
  • Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej (projekt TAURON Dystrybucja)
  • Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas (projekt TAURON Wytwarzanie)
  • Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych (projekt z udziałem TAURON Wytwarzanie)
  • System optymalizacji pracy konwencjonalnych jednostek wytwórczych nakierunkowany na zwiększenie ich regulacyjności w celu zapewnienia bieżącej stabilności systemu elektroenergetycznego i długoterminowych warunków do dalszej integracji odnawialnych źródeł energii (Projekt TAURON Polska Energia)
  • Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (Lider – TAURON Dystrybucja)
  • Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 - samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej (Lider – TAURON Polska Energia)

Realizacja powyższych projektów rozpocznie się około połowy bieżącego roku.

Źródło i fot.: TAURON

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ