Partner serwisu
04 maja 2017

Dwa szkolenia dla samorządów planujących poprawę jakości środowiska miejskiego

Kategoria: Aktualności

18 maja i 8 czerwca odbędą się w NFOŚiGW dwa bezpłatne szkolenia z unijnego działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego dotyczące wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów. Czwarty nabór dla działania 2.5 (typ projektu 1) w ramach POIiŚ 2014-2020 rozpocznie się 22 maja i potrwa do 14 lipca 2017 r.

Dwa szkolenia dla samorządów planujących poprawę jakości środowiska miejskiego

Spotkania, przygotowujące potencjalnych beneficjentów do złożenia właściwie wypełnionego wniosku na konkurs, odbędą się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie. Na szkolenia można się zarejestrować za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-25-poiis/. Termin zgłoszeń mija 15 maja na szkolenie w dniu 18 maja oraz 5 czerwca na szkolenie w dniu 8 czerwca br.

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, a także regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach czwartego naboru dla działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektów: 1) Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów. NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski od 22 maja do 14 lipca 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu br. Do rozdysponowania jest 200 mln zł.

Szczegóły czwartego naboru dla działania 2.5:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego/art,18,iv-nabor-dla-dzialania-2-5-poiis-2014-2020-1-typ-projektow.html

Źródło: NFOŚiGW

Fot. ilsutracyjne: freeimages

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ