Partner serwisu
03 lipca 2017

Zamość ma szansę na geotermię

Kategoria: Z życia branży

Geotermia przyciąga jak magnes. Do grona sześciu miejscowości wykorzystujących ten rodzaj energii odnawialnej do celów ciepłowniczych chce dołączyć Zamość. O tym jak duże ma na to szanse, dyskutowano w zabytkowym ratuszu, który jest siedzibą Urzędu Miasta Zamość.

Zamość ma szansę na geotermię

Na zlecenie prezydenta Zamościa specjaliści z PIG-PIB wykonali ekspertyzę pt. Studium możliwości występowania i wykorzystania wód leczniczych i termalnych w Zamościu. W spotkaniu, na którym prezentowano jej wyniki, udział wzięli przedstawiciele urzędu miasta z prezydentem Andrzejem Wnukiem na czele, a także radni, którzy w przyszłości wspólnie będą podejmowali decyzję o ewentualnych inwestycjach geotermalnych w mieście. Na spotkaniu nie mogło także zabraknąć lokalnych mediów, żywo zainteresowanych rozwojem miasta.

Zamość leży na tzw. strefie T-T (strefa uskoków), która dzieli miasto na dwie części: północno-wschodnią – prekambryjską i południowo-zachodnią – paleozoiczną. Dla geotermii perspektywiczna jest tylko ta druga.

Wyniki ekspertyzy, opracowanej na podstawie analizy materiałów archiwalnych (m.in. profili głębokich otworów wiertniczych), wskazują, że najbardziej perspektywiczne dla geotermii są wody dewońskiego poziomu wodonośnego, które występują w południowo-zachodniej części Zamościa na głębokości ok. 2100 m. Ich temperatura w stropie poziomu z dużym prawdopodobieństwem wynosi ok. 45–50°C, a wydajność ok. 35–40 m3/h. Perspektywiczny, choć już zdecydowanie mniej, jest także poziom wodonośny jury środkowej występujący na głębokości ok. 1000 m. Spodziewana w jego stropie temperatura to ok. 35–40°C przy wydajności ok. 20 m3/h.

Przedstawiona przez dr. Sochę prezentacja była doskonałym przyczynkiem do dyskusji. Pytań ze strony radnych było wiele. Dotyczyły one przede wszystkim ryzyka geologicznego oraz przydatności wód i optymalnego kierunku ich zagospodarowania. Jak podkreślił dr M. Socha najbardziej uzasadnionym sposobem wykorzystania wód jest system kaskadowy. W pierwszej kolejności wykorzystujemy wody w ciepłownictwie, następnie w rekreacji i ewentualnie, jeśli pozwolą na to parametry – w lecznictwie. Tego typu rozwiązania są najbardziej efektywne ekonomicznie.

Kolejnym etapem prac, który także został zlecony PIG-PIB, jest opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego. W lipcu 2017 r. lokalizacja projektowanego otworu będzie już znana. Wówczas przyjdzie czas na trudne decyzje – czy składać wniosek do NFOŚiGW i inwestować w geotermię.

Spotkanie, które odbyło się w Zamościu, zostało zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii UE.

 

Źródło i fot.: pgi.gov.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ