Partner serwisu
20 listopada 2017

Stanowisko PKEE w sprawie warunków stosowania konkluzji BAT

Kategoria: Aktualności

28 kwietnia 2017 r., po wieloletnich pracach, Komisja Europejska przyjęła Konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques) dotyczące dużych obiektów spalania, zawierające restrykcyjne normy środowiskowe dla przemysłu i energetyki, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 sierpnia 2017r.

Stanowisko PKEE w sprawie warunków stosowania konkluzji BAT

W związku z powyższym, zgodnie z Dyrektywą 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (dalej: „IED”), operatorzy istniejących instalacji mają cztery lata na dostosowanie się do przepisów wynikających z ww. Konkluzji.

Dla wielu polskich przedsiębiorstw energetycznych będzie się to wiązało z koniecznością przeprowadzenia kolejnych kosztownych inwestycji, po generujących ogromne nakłady modernizacjach dostosowawczych do obecnych wymagań dyrektywy IED.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami operatorzy dużych obiektów spalania w uzasadnionych przypadkach mają możliwość wystąpienia o zastosowanie odstępstwa od stosowania poziomów emisji wskazanych w Konkluzjach BAT, przewidzianego w art. 15 ust. 4 Dyrektywy IED, który stanowi, że: „Odstępstwo takie może mieć zastosowanie tylko w przypadku gdy ocena pokazuje, że osiągnięcie poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami opisanymi w konkluzjach dotyczących BAT prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska, ze względu na: a) położenie geograficzne danej instalacji lub lokalne warunki środowiskowe; lub b) charakterystykę techniczną danej instalacji”.

Odstępstwa

22 sierpnia 2017 r. Ministerstwo Środowiska opublikowało Podręcznik dotyczący zasad udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych zawartych w Konkluzjach BAT dla dużych źródeł spalania (LCP), zgodnie z art. 204 ust.2 Ustawy POŚ. Celem tej publikacji jest zapewnienie prawidłowego stosowania i jednolitej wykładni przepisów w procesie ubiegania się o ewentualne odstępstwa od stosowania poziomów emisji wskazanych w Konkluzjach BAT. Podręcznik podsumowuje prawne i techniczne uwarunkowania dla udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych, w tym zasady dotyczące sporządzenia wniosku o zmianę lub wydanie pozwolenia zintegrowanego i wniosku o odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych oraz metodykę liczenia kosztów i korzyści środowiskowych, której zastosowanie może uzasadniać udzielenie odstępstwa od konkluzji BAT.

W procesie dostosowawczym polskich instalacji do norm emisyjnych wynikających z Konkluzji BAT należy równolegle zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Harmonogram odstawień poszczególnych instalacji celem poddania ich modernizacji i odpowiednim dostosowaniom musi zostać opracowany w taki sposób, aby zachować ciągłość dostaw energii elektrycznej. W związku z tym w szczególnych przypadkach może zajść konieczność przeprowadzenia modernizacji w innym terminie, co powinno zostać poprzedzone m.in. analizą warunków stosowania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych.

Należy zaznaczyć, że wcześniejsze całkowite odstawienie jednostek węglowych mogłoby spowodować ryzyko niedotrzymania standardu niezawodności dostaw oraz znaczne dodatkowe obciążenie dla odbiorców końcowych.

Proces transformacji miksu energetycznego w Polsce musi zostać odpowiednio rozłożony w czasie i przeprowadzony stopniowo, z zachowaniem m.in. bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i niezbędnej ochrony odbiorców. Wymaga to wszechstronnego przeanalizowania uwarunkowań dostosowania do zaostrzonych norm środowiskowych określonych w Konkluzjach BAT, w tym możliwości zastosowania przewidzianych w prawie odstępstw, tam gdzie będzie to uzasadnione.

źródło: PKEE
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ