Partner serwisu
11 stycznia 2018

Ostrołęka z pewnym węglem

Kategoria: Z życia branży

ENERGA ma zapewnione dostawy węgla do elektrowni w Ostrołęce. Spółka ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. podpisała aneksy do umowy z Polską Grupą Górniczą S.A. (PGG), Lubelskim Węglem Bogdanka S.A. (LW Bogdanka) oraz umowę z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (JSW), gwarantujące dostawy węgla na kolejne lata eksploatacji elektrowni Ostrołęka B. Polska Grupa Górnicza SA jest obecnie większościowym dostawcą, a pozostali są tzw. dostawcami uzupełniającymi.

Ostrołęka z pewnym węglem

ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. zawarła z Polską Grupą Górniczą S.A. aneks do obowiązującej umowy na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B. Aneks zwiększa wolumen dostaw do wysokości 750 tys. ton węgla rocznie z możliwym odchyleniem wolumenu o ±20%. Na 2018 rok strony ustaliły dostawy surowca w wysokości 750 tys. ton.

Umowa, do której aneks podpisano 10 stycznia 2018 r., została zawarta na okres dostaw do 31 grudnia 2030 roku z możliwością przedłużenia warunków umowy. W związku ze znaczącą zmianą dostarczanego wolumenu, aktualizacji uległa szacunkowa wartość umowy i w okresie jej obowiązywania wynosi obecnie 3,28 mld zł. W wyniku zwiększenia wolumenu PGG stała się większościowym dostawcą węgla do elektrowni Ostrołęka B.

Dostawcami uzupełniającymi są LW Bogdanka S.A. oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

3 stycznia 2018 roku spółka ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. podpisała ze spółką Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. aneks do umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego. W wyniku zawarcia aneksu przedłużony został okres obowiązywania Umowy do końca 2022 roku (uprzednio Umowa obowiązywała do końca 2019 roku) oraz ustalone zostały warunki dostaw w 2018 roku. Wartość umowy w okresie 2018 – 2022 wyniesie 404 mln zł.

Natomiast 4 stycznia 2018 roku zawarto umowę z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., zapewniającą dostawy uzupełniające węgla do elektrowni ostrołęckiej na lata 2018-2022.

ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., należąca do Grupy ENERGA jest największym producentem energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodniej Polsce. Jest jedyną w regionie elektrownią systemową, zapewniającą bezpieczne prowadzenie ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Elektrownia składa się z 3 bloków energetycznych o mocach: 221 MW, 230 MW i 230 MW.

źródło: media.energa.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ