Wtorek, 25 lipca 2017 r.

Imieniny: Jakuba, Krzysztofa KONTRAST

eb_2017 instalfilter
Partner serwisu:
Data rozpoczęcia konferencji:

7 września 2015 r.

Miejsce konferencji:

Bełchatów

Organizator

 

XVII Sympozjum Energetyka Bełchatów

Waldemar Szulc: Ciepłownictwo – rentowne czy deficytowe?
– Tak postawione pytanie można potraktować jako swego rodzaju intelektualną prowokację, z jednej strony wynikającą z technicznych i regulacyjnych realiów funkcjonowania obecnego rynku ciepła, a z drugiej strony – ze społecznych...
Piotr Górnik: Jesteśmy przekonani, że działalność na polskim rynku ciepłowniczym może być rentowna
– W przypadku ciepłownictwa systemowego najlepszym rozwiązaniem zmierzającym do jej zapewnienia jest odważne stawianie na elastyczność paliwową, która stanowi odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową, w tym otoczenie...
Bogłusław Regulski: Rentowna działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło nie jest i nie powinna być grzechem
– Każda firma ciepłownicza w naszym kraju, bez względu na strukturę i rodzaj własności, prowadzi działalność gospodarczą. Nie da się prowadzić takiej działalności bez nastawienia na generowanie dochodów, potrzebnych chociażby po to,...
XVII Sympozjum Energetyka Bełchatów
O największych inwestycjach w polskiej energetyce, przyszłości energetyki i ciepłownictwa, technologiach na miarę XXI wieku i o tym, co dzisiaj oznacza innowacyjność, dyskutować będziemy w czasie XVII Sympozjum Naukowo-Technicznego ENERGETYKA...
Wojciech Kozak: Innowacyjność większości przedsiębiorstw rozwija się dzięki współpracy biznesu i nauki
– W obecnych uwarunkowaniach rynkowych gospodarki opartej na wiedzy innowacje należą do podstawowych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, a ulepszanie istniejących procesów, inwestowanie w nowoczesne...
Tomasz Szczygielski: Przemysł i nauka – współpraca jest konieczna
– Współpraca jest konieczna, aby innowacyjne rozwiązania obniżały ryzyka i koszty działalności przemysłu – mówi Tomasz Szczygielski, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej.
K.J.Kurzydłowski: Współpraca przemysłu i nauki jest nie tylko możliwa, ale wręcz konieczna
– W dobie globalnej rywalizacji o zdobywanie rynków przemysł musi korzystać z potencjału sektora nauki, by w ten sposób może zapewnić sobie ścieżkę dynamicznego i długotrwałego rozwoju. Transfer wiedzy do przemysłu zapewnia...
Jerzy Majchrzak: Musimy zrobić wszystko, aby współpracę nauki z przemysłem uczynić możliwą
– Jeśli mamy być konkurencyjni i produkować innowacyjne wyroby, to w dobie intensywnego rozwoju technologicznego gospodarki światowej musimy zrobić wszystko, aby współpracę nauki z przemysłem uczynić możliwą – mówi Jerzy...
Jacek Janas: Rozwój w energetyce to przede wszystkim nowe technologie
...  oraz inwestycje w badania i rozwój. Dzięki doskonaleniu technologii wytwarzania energii elektrycznej poprawiamy parametry jednostek wytwórczych – mówi Jacek Janas, wiceprezes zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.
Marek Ściążko: Ciągle rozpatrujemy energetykę w ujęciu tradycyjnym
... tzn. ciepło wytworzone w procesie spalania jest podstawą dla napędu maszyn energetycznych. Z tego powodu dostęp do paliwa jest elementem najistotniejszym – mówi prof. Marek Ściążko.
Aleksander Sobolewski: Przemysł i nauka – współpraca jest konieczna
... jesteśmy po prostu na nią skazani. Świat nauki musi jednakże do tej współpracy dojrzeć. Jako badacze musimy zawsze pamiętać, że przemysł oczekuje nowych produktów (rozwiązań gotowych do komercjalizacji), a nie kolejnych...
Janusz Lewandowski: A może energia jądrowa, może termojądrowa?
– Niestety jest zbyt wiele czynników decydujących o energetycznym paliwie przyszłości, aby odpowiedzialnie określić co nim będzie w dalszej perspektywie czasowej – mówi prof. Janusz Lewandowski z Politechniki...
Adam Witek o paliwie przyszłości
Węgiel/gaz: W najbliższych latach utrzymamy węgiel jako podstawowe paliwo z pewnymi ograniczeniami, zmiany po latach 2020-2021 spowodują mimo wysokich sprawności i niższej emisyjności, wzrost kosztów, wydaje się zasadnym posiłkowanie się...
Jan Kurp: Dla węgla potrzebny jest plan działania
– Węgiel stanowił podstawę integracji europejskiej zapoczątkowanej w 1952 r. przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Węgiel ma nie tylko chwalebną przeszłość, ale może też mieć przyszłość. Obecnie ok. 25% energii elektrycznej w...
Agnieszka Wasilewska-Semail: Paradoksalnie to właśnie węgiel może być paliwem przyszłości
..., skoro obecnie jest w takiej niełasce. Jeśli faktycznie żadna z obecnych technologii jego energetycznego wykorzystania nie jest w stanie powstrzymać decyzji o jego wycofywaniu z miksu energetycznego już nie tylko w Unii Europejskiej, ale...
Andrzej Sikora: Paliwo przyszłości to wodór
– Dla mnie to most energetyczny, jak maszyna parowa zmian industrialnych. Oczywiście „rewolucja łupkowa” w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie powoduje zmianę światowych trendów i zmienia energetyczny obraz świata....
Albert Kępka: Jestem zdeklarowanym zwolennikiem dywersyfikacji paliw
– Nasza baza wytwórcza opiera się głównie na jednostkach opalanych węglem kamiennym. W portfelu posiadamy także instalacje dedykowane do spalania biomasy o łącznej mocy 70 MW. Inwestujemy w moce gazowe. Takie podejście ułatwia...
Jacek Kaczorowski: Trudno mówić dzisiaj o przyszłości polskiej energetyki...
... nie odwołując się do szerszego europejskiego kontekstu. Wystarczy wspomnieć tylko dwa najgłośniejsze w ostatnich latach dokumenty dotyczące polityki klimatycznej oraz unii energetycznej, by zrozumieć, jak duży wpływ na sytuację w branży mają...
Stanisław Tokarski: Na kształt i funkcjonowanie polskiego sektora energetycznego w największym stopniu wpływa prawodawstwo unijne
– Kolejne planowane i wprowadzane regulacje w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej, zmierzające do znacznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla, sprzyjają wzrostowi udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii. Wszystko...
Krzysztof Sadowski: Energetyka przyszłości to kolejne inwestycje w innowacyjne rozwiązania
...zarówno technologiczne, jak i ekologiczne. Enea Wytwarzanie chce im sprostać i dlatego inwestuje, by uzyskać jak najwyższe sprawności wytwarzania. Najlepszym przykładem jest nowy blok, który budujemy w Elektrowni Kozienice...
Władysław Mielczarski: Największym wyzwaniem dla systemu elektroenergetycznego będzie zapewnienie elastycznej pracy systemu
– W szkołach i na politechnikach nie uczą już o Heglu i jego dialektykach. A szkoda, bo wówczas inżynierowie znaliby choćby pierwsze z tych praw, które mówi, że narastające zmiany ilościowe przechodzą w zmiany...
Andrzej Kowalski: Kształt polskiej energetyki w nieodległej przyszłościjest uzależniony od zapotrzebowania na energię elektryczną, jak i od struktury energetyki światowej
– Prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną w horyzoncie 2025 przeprowadzone przez PSE wykazały, że w celu uniknięcia niedoborów mocy wymagane jest zbudowanie nowych jednostek wytwórczych o mocy rzędu 3500 MW –...
Paweł Skowroński: Rynek energii elektrycznej w Polsce będzie nadal stopniowo rósł
...ale dynamika tych zmian może być mniejsza niż podają to publikowane prognozy, i tak jak w ostatnich 7 latach może nie przekraczać przeciętnie 1% rocznie. Przełomem w tym trendzie mógłby być przewidywany rozwój...
SBB ENERGY S.A. sponsorem XVII Sympozjum Energetyka Bełchatów
SBB ENERGY S.A. – dawniej Remak-Rozruch S.A. – od ponad 20 lat prowadzi działalność w sektorze energetyki i przemysłu, wykonując usługi w zakresie rozruchów, montaży i różnego rodzaju prac...
ILF Consulting Engineers Polska partnerem XVII Sympozjum Energetyka Bełchatów
ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. jest jedną z wiodących inżynierskich firm projektowo-doradczych, która świadczy kompleksowe usługi w obszarach: ropa i gaz, energetyka i ochrona klimatu, woda i środowisko, transport i...
Enea Wytwarzanie partnerem branżowym
Enea Wytwarzanie sp. z o.o. została partnerem branżowym XVII Sympozjum Energetyka Bełchatów 2015.
Gospodarz Honorowy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna to jeden z koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju – Polskiej Grupy Energetycznej. Przedmiotem działalności spółki jest...
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie patronem merytorycznym
IGCP objęła XVII Sympozjum Energetyka Bełchatów patronatem merytorycznym.
Veolia Energia Polska partnerem branżowym
Veolia Energia Polska została partnerem branżowym Sympozjum Energetyka Bełchatów.
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii udzieliła patronatu merytorycznego nad XVII Sympozjum Naukowo-Technicznym Energetyka Bełchatów 2015.
PGNiG TERMIKA partnerem branżowym debaty ciepłowniczej
PGNiG TERMIKA została partnerem branżowym debaty ciepłowniczej.
Honorowy Patronat Ministra Skarbu Państwa
Minister Skarbu Państwa objął honorowym patronatem Sympozjum Energetyka Bełchatów 2015.
PSE partnerem branżowym
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zostały partnerem branżowym XVII Sympozjum Naukowo-Techniczne Energetyka Bełchatów 2015.  
Ministerstwo Gospodarki patronem honorowym
Ministerstwo Gospodarki objęło Sympozjum Energetyka Bełchatów 2015 patronatem honorowym.
TAURON Wytwarzanie partnerem branżowym
TAURON Wytwarzanie został partnerem branżowym XVII Sympozjum Naukowo-Technicznego Energetyka Bełchatów 2015.
Patronat honorowy Urzędu Regulacji Energetyki
Prezes URE objął Sympozjum Energetyka 2015 patronatem honorowym.
Politechnika Warszawska patronem naukowym
Politechnika Warszawska objęła patronatem naukowym XVII Sympozjum Naukowo-Techniczne Energetyka Bełchatów 2015.  
Patronat honorowy Prezydenta Miasta Bełchatowa
Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska objęła patronatem honorowym Sympozjum Energetyka Bełchatów.  
Patronat honorowy Wojewody Łódzkiego
Wojewoda Łódzki Joanna Chełmińska objęła Sympozjum Energetyka Bełchatów patronatem honorowym.
Honorowy Patronat Starosty Bełchatowskiego
Starosta Bełchatowski objął patronatem honorowym XVII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA Bełchatów 2015.
Patronat honorowy Marszałka Województwa Łódzkiego
Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień wyraził zgodę na objęcie patronatem Sympozjum Energetyka Bełchatów.
ICHPW na Sympozjum Energetyka Bełchatów
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla objął patronat naukowy nad XVII Sympozjum Energetyka Bełchatów 2015.
Patronat naukowy Politechniki Wrocławskiej
Poltechnika Wrocławska objęła patronatem naukowym Sympozjum Energetyka Bełchatów 2015.
Politechnika Łódzka patronem naukowym
Politechnika Łódzka objęła patronatem naukowym Sympozjum Energetyka Bełchatów 2015.
Radio Łódź patronem medialnym
Radio Łódź objęło patronatem medialnym XVII Sympozjum Naukowo-Techniczne Energetyka Bełchatów 2015.
 

PARTNERZY

 • Gospodarz i Współorganizator
 • <p>Sponsor Główny</p>
 • Sponsor Główny
 • Sponsor
 • Sponsor
 • <p>Sponsor</p>
 • Honorowy patronat
 • <p>Honorowy patronat</p>
 • Honorowy patronat
 • <p>Honorowy patronat</p>
 • <p>Honorowy patronat</p>
 • Honorowy patronat
 • Honorowy patronat
 • <p>Partner branżowy</p>
 • <p>Partner branżowy</p>
 • Partner branżowy
 • <p>Partner branżowy</p>
 • <p>Partner branżowy</p>
 • Partner branżowy debaty ciepłowniczej
 • <p>Partner branżowy debaty ciepłowniczej</p>
 • Partner
 • Partner
 • <p>Partner</p>
 • Partner
 • Partner
 • <p>Partner</p>
 • <p>Partner</p>
 • Partner
 • <p>Partner</p>
 • <p>Partner merytoryczny</p>
 • <p>Partner merytoryczny</p>
 • <p>Patronat merytoryczny</p>
 • Patronat merytoryczny
 • <p>Patronat naukowy</p>
 • Patronat naukowy
 • Patronat naukowy
 • <p>Patronat naukowy</p>
 • Patronat naukowy
 • Patronat medialny
 • <p>Patronat medialny</p>
 • <p>Patronat medialny</p>
 • <p>Patronat medialny</p>
 • Patronat medialny
 • <p>Organizator</p>

Na skróty

© 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. BMP'      O nas   Reklama   Newsletter   Polityka prywatności Kontakt

Realizacja: Marcom Interactive
Newsletter BMP

Najważniejsze informacje ukazujące się w naszym portalu mogą otrzymać Państwo na skrzynkę e-mail za pomocą naszego bezpłatnego newslettera. Aby go zamówić prosimy wpisać swój adres e-mail w poniższym polu. Zapraszamy!

Polityka prywatności
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.