Partner serwisu
21 kwietnia 2017

A. Goździkowski: Potencjał systemów ciepłowniczych

Kategoria: XXIV Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

Ciepło systemowe pokrywa 59% potrzeb cieplnych mieszkańców polskich miast, co czyni je kluczowym rozwiązaniem z punktu widzenia udziału w bilansie cieplnym kraju. Wszystko wskazuje na to, że udział ten w ciągu najbliższych lat będzie rósł, szczególnie biorąc pod uwagę szerokie perspektywy rozwoju systemów ciepłowniczych.

A. Goździkowski: Potencjał systemów ciepłowniczych

Na przykładzie systemu ciepłowniczego ECO SA w Opolu widać niesłabnący rozwój zarówno w obszarze technologii wytwarzania, jak również rozpiętości sieci. W ciągu ostatnich 15 lat łączna długość sieci w Opolu zwiększyła się o 30%. Rozwój w tym obszarze jest ściśle skorelowany z dynamiką rozwoju miasta i powstającymi nowymi inwestycjami. Ponadto zwiększenie zasięgu sieci, wynikające z nowych przyłączeń, jest efektem działań naszej firmy w kierunku likwidacji niskiej emisji. Wierzę, że ten trend będzie się utrzymywał.

Z szacunków, jakie posiadam, w Polsce w lokalnych paleniskach zużywane jest około 10 milionów ton węgla. Biorąc pod uwagę coraz bardziej widoczny problem ze smogiem, rysują się szerokie perspektywy dla dalszego rozwoju sieci, gdyż stosowane technologie wytwarzania ciepła w systemach ciepłowniczych emitują ponad 95% pyłu mniej niż paleniska indywidualne, pozostając przy tym konkurencyjne cenowo.

Równolegle z rozwojem infrastruktury sieciowej następuje także dynamiczny rozwój w obszarze wytwarzania. Najlepszą obecnie dostępną technologią jest wysokosprawna kogeneracja, która zapewnia wzrost efektywności energetycznej, prowadzi do redukcji emisji zanieczyszczeń i korzystnie wpływa na rynek energii elektrycznej, czyniąc systemy energetyczne bardziej elastycznymi. Rozwój kogeneracji będzie bardzo istotny, szczególnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż obecnie jedynie 60% produkowanego Ciepła Systemowego powstaje w systemach efektywnych energetycznie. Wyzwaniem jest sprostanie coraz bardziej rygorystycznej polityce klimatycznej oraz standardom konkluzji BAT, które zakładają kilkukrotną redukcję aktualnych poziomów emisyjnych w ciągu kolejnych lat i prowadzą do zbliżenia technologii opartych o paliwa kopalne do standardów OZE.

Patrząc dziś także na rozwiązania i kierunki polskiej polityki, jak na przykład propozycje tzw. pakietu zimowego, który zakłada, że w 2030 roku 27% energii będzie powstawało z odnawialnych źródeł energii, nie sposób wyobrazić sobie rozwoju systemów ciepłowniczych bez uwzględnienia dywersyfikacji paliw. Włączanie w tradycyjne systemy ciepłownicze oparte na węglu źródeł odnawialnych to jeden z kierunków, który nie tylko pomoże sprostać nowym standardom emisyjnym, ale też zmniejszy ryzyko wynikające z uzależnienia od jednego typu paliwa.

Reasumując, Ciepło Systemowe pozostaje obecnie kluczowym elementem realizacji ambitnych założeń polityki klimatycznej, szczególnie na naszym rodzimym rynku. Rozwój systemów ciepłowniczych zmierza w kierunku pozwalającym optymistycznie patrzeć w przyszłość. Redukcja emisji zanieczyszczeń, wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji, włączenie źródeł OZE i rozbudowa sieci, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego komfortu użytkowania, bezpieczeństwa i konkurencyjności cenowej – są to atuty Ciepła Systemowego, które ostatecznie nie tylko pozwolą utrzymać, ale też umocnią dominującą rolę ogrzewania systemowego w Polsce.

 

fot.: zasoby własne autora

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ