Partner serwisu
21 kwietnia 2017

J. Lewandowski: wyjątkowe możliwości ciepła systemowego w Polsce

Kategoria: XXIV Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

Nie mam wątpliwości, że potencjał jaki w Polsce tworzą systemy ciepłownicze, praktycznie nie spotykany w żadnym innym kraju UE, stwarza szanse dostarczania ciepła odbiorcom po cenie niżej niż koszt ogrzewania indywidualnego, oczywiście przy zachowaniu takich samych ograniczeń w zakresie oddziaływania na środowisko oraz cenach paliw uwzględniających rzeczywisty koszt ich pozyskania i dostarczania do odbiorcy.

J. Lewandowski: wyjątkowe możliwości ciepła systemowego w Polsce

Nawet kilkunastoprocentowe straty ciepła przesyłanego z scentralizowanego źródła do węzła u odbiorcy końcowego nie niwelują efektu skali, skutkującego niższymi kosztami jednostkowymi ciepła ze zcentralizowanego źródła. Nawet w perspektywie w pełni bezemisyjnej gospodarki, system ciepłowniczy, wykorzystującej tylko źródła energii odnawialnej i wyposażony w magazyny ciepła, pozwoli wytwarzać ciepło użytkowe taniej niż podobne rozwiązanie w skali pojedynczego budynku. To jednak daleka wizja, obecnie najpilniejsze zadanie związane jest z doprowadzeniem do sytuacji, aby każdy system spełniał definicje systemu
efektywnego, w rozumieniu dyrektywy o efektywności energetycznej.

Niestety systemy ciepłownicze są narażone na zagrożenia związane z nierównym traktowaniem. Dotyczy to przede wszystkim istotnie różnych wymogów środowiskowych. Prawo toleruje spalanie mułu w domowym kociołku bez żadnych systemów oczyszczania spalin, a na kotły w ciepłowni nakładane są coraz ostrzejsze standardy emisji, skutkujące koniecznością budowy coraz droższych systemów odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin. Indywidualnie jest wtedy taniej, ale skutki tych oszczędności były szczególnie widoczne tegorocznej zimy – nie było dnia bez informacji o smogu..

 

 

 

fot.: zasoby własne autora

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ