Partner serwisu
02 maja 2017

Ku nowemu

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych systemów informacyjnych jest kolejnym etapem rozwoju ciepłownictwa. Dzięki obniżeniu nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji masowej telemetrii można budować repozytorium (hurtownie danych) danych pomiarowych o elementach systemów przesyłowych tj. sieci ciepłowniczej i węzłach cieplnych.

Ku nowemu

Zastosowanie tej technologii pozwala na uzyskanie nowej wartości dodanej, poprzez uruchomienie nowych pomysłów i rozwiązań optymalizacji procesu dostawy ciepła i zaspokojenia potrzeb klientów. Trzeba podkreślić, że skutki wdrażania rozwiązań zapewniających poprawę efektywności energetycznej obiektów zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko, dają korzyści klientom, producentom i dystrybutorom energii gwarantujące nie tylko pewność dostaw, lecz również optymalizację kosztów wytwarzania.

Warstwa bazy danych jest najistotniejszym elementem systemu telemetrii ze względu na olbrzymią wiedzę w niej zawartą, a jej analiza pozwala na dogłębne poznanie i poprawne zamodelowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwach ciepłowniczych.

Od roku 2015 w PEC Ciechanów rozpoczęto projekt wdrożenia sterowania siecią ciepłowniczą w oparciu o analizę danych przekrojowych z podziałem na sezony, jako nową alternatywę dla tabeli regulacyjnej.

Na podstawie wyników analizy uzyskano model pozwalający wyliczyć optymalne nastawy parametrów źródła z zachowaniem wartości granicznych w zakresie utrzymania jakości dostaw. Drugi etap wykorzystania modelu wraz z symulacją w Sim Net[i] wykonano w celu wyboru kierunku modernizacji sieci zwiększającej bezpieczeństwo utrzymania ciągłości dostaw, eliminacji punktów krytycznych w zakresie rozwoju i lokalizację źródeł rozproszonych, awaryjno-remontowych oraz pompowni.

Budowa systemu sterowania siecią ciepłowniczą w PEC Ciechanów

System ciepłowniczy Ciechanowa to połączone ze sobą elementy, a do najważniejszych należą:

Źródło ciepła własne Centralna Ciepłownia – zasilające sieć zgodnie z wymaganiami tabeli regulacyjnej).

  • Sieci cieplne: napowietrzne, kanałowe i preizolowane.
  • Komory ciepłownicze – są przede wszystkim miejscem połączenia fragmentów rurociągu, w którym następuje dystrybucja ciepła do poszczególnych obszarów zasilania (komór).
  • Węzły cieplne – są punktem, w którym następuje dostawa ciepła, co wymaga rozliczania i transformacji parametrów nośnika (293 węzłów).
  • Punkty rozliczeniowe (781 szt., w tym zawierają się układy pomiarowo-rozliczeniowe), w których następuje pomiar ilości dostarczonej energii zlokalizowane w węzłach indywidualnych i w budynkach odbiorców końcowych.

 

Cały artykuł pojawił się w numerze 3/2017 magazynu "Energetyka Cieplna i Zawodowa"

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ