Partner serwisu

ENERGETYKA 2011. Ustawa, której nie ma – rzecz o przebudowie energetyki, której rząd i korporacja unikają, czyli dalej para w gwizdek

Kategoria: Elektroenergetyka

Ustawa o wspomaganiu OŹE, harmonizująca polskie prawo z Dyrektywą 2009/28 miała wejść w życie w grudniu 2010 roku. W grudniu 2011 przyszłość i kształt tej ustawy, o kluczowym znaczeniu, są jednak całkowicie niejasne. W ten sposób zmniejszają się szanse na jej wykorzystanie do ochrony bezpieczeństwa energetycznego w horyzoncie 2020 i ograniczenia bardzo groźnej dla Polski II fali stranded costs w horyzoncie 2050.

 ENERGETYKA 2011. Ustawa, której nie ma – rzecz o przebudowie energetyki, której rząd i korporacja unikają, czyli dalej para w gwizdek

Strategiczny postulat

     Polski mix energetyczny w 2050 roku powinien być wynikiem inwestycji w energetyce WEK1, które zostały zrealizowane w ostatniej dekadzie (z resursami technicznymi bloków wytwórczych w elektroenergetyce zbliżającymi się do 300 tys. godzin) i dominujących już na świecie trzech nowych technologicznych trendów rozwojowych. Pierwszym są technologie proefektywnościowe, przede wszystkim budownictwo niskoenergetyczne i transport elektryczny. Drugim są technologie wytwórcze OŹE i OŹE/URE2, w tym biotechnologiczne (np. rolnictwo energetyczne i biotechnologia środowiskowa), a także technologie słoneczne (fotowoltaika, słoneczne układy hybrydowe).
    Trzecim są technologie zarządcze (smart grid). W nowej sytuacji technologie gazowe stają się technologiami ubezpieczającymi. Rozwój dotychczasowych technologii jądrowych (wielkoskalowych) będzie ograniczony (występuje tu związek z katastrofą Elektrowni Fukushima, z kryzysem na rynkach finansowych/kapitałowych, z redukcją zbrojeń atomowych i wieloma innymi czynnikami). Po decyzji Niemiec o zamknięciu wszystkich elektrowni jądrowych do 2022 roku bardzo symptomatyczna jest dynamiczna sytuacja we Francji. Mianowicie, od listopada 2011 roku istnieje tam silna koalicja polityczna, która po 40 latach narodowego wsparcia dla energetyki jądrowej przystąpi do wyborów prezydenckich w 2012 roku pod hasłami szybkiej redukcji tej energetyki (The Wall Street Journal, November 21, 2011). Nie mają też niestety perspektyw czyste technologie węglowe CCS i IGC (ze względu na wielkie koszty zewnętrzne samego górnictwa i technologii przetwarzania węgla, a także wyczerpany w dużym stopniu potencjał rozwoju termodynamiki). Odrębną sprawą są technologie mikro/mini-jądrowe, rozwijane zwłaszcza w USA (Hyperion Power Generation) i Japonii (Toshiba). W przypadku tych technologii istnieje istotny potencjał rozwojowy (Time, February 28, 2011). Jego wykorzystanie będzie zależało od potrzeb na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej....

1 WEK - wielkoskalowa energetyka korporacyjna (obejmująca cały tradycyjny kompleks paliwowo-energetyczny, w szczególności kopalnie, rafinerie, elektrownie i sieciowe systemy przesyłowe).

2 URE - urządzenia rozproszonej energetyki (na wszystkich trzech rynkach końcowych: energii elektrycznej, ciepła, transportu), w tym smart EV (electric vehicle) i dom plusenergetyczny.

Pozostała część artykułu znajduje się w pliku do pobrania.

Autor: Jan Popczyk

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ