Partner serwisu
06 kwietnia 2018

Grupa RAFAKO przedstawia zaktualizowaną strategię

Kategoria: Aktualności

Długoterminowy wzrost wartości spółki, poprzez budowę docelowo największej polskiej grupy inżynieryjno-budowlanej i liczącego się podmiotu na rynkach zagranicznych - to główne założenie aktualnej strategii RAFAKO. Spółka chce konsekwentnie umacniać pozycję lidera, oferującego specjalistyczne usługi budowlane dla sektora energetycznego oraz branży gazu ziemnego i ropy naftowej.

Grupa RAFAKO przedstawia zaktualizowaną strategię

Nowa strategia została opracowana z uwzględnieniem istotnych zmian w otoczeniu biznesowym Grupy RAFAKO oraz trendów obserwowanych  na rynku energii, przemysłu,  gazu ziemnego i ropy naftowej.

Zmiany kierunku strategii wynikają przede wszystkim ze zmian zachodzących na podstawowym rynku działalności RAFAKO, w szczególności  z ograniczenia w Polsce inwestycji polegających na  budowie dużych elektrowni węglowych  - powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO. - Wejście RAFAKO w strategiczny segment działalności Grupy PBG, który obejmuje usługi EPC oraz generalnego wykonawstwa w sektorze gazu ziemnego i ropy naftowej jest podyktowane zarówno perspektywami rozwoju jak i  możliwościami związanymi z wykorzystaniem potencjału Grupy.

W ramach zaktualizowanej strategii Grupa RAFAKO zakłada osiągnięcie w tym segmencie - w horyzoncie 3 letnim - przychodów na poziomie 300 mln zł rocznie.

Cele strategiczne Grupy RAFAKO na lata 2018-2020

1.    umacnianie pozycji na krajowym rynku energetyki poprzez samodzielną realizację lub udział w realizacji największych inwestycji w Polsce,  uczestniczenie w projektach związanych z modernizacją infrastruktury energetycznej, cieplnej oraz dostosowaniem do regulacji BAT;
2.    wejście w sektor gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw poprzez wykorzystanie kompetencji, doświadczenia i referencji Grupy PBG;
3.    ekspansja działalności na rynkach zagranicznych w strategicznych segmentach działalności Grupy;
4.    rozwój stosowanych przez Grupę technologii, w szczególności technologii własnych;
5.    udział w rynku budownictwa przemysłowego;
6.    optymalizacja w obszarach zabezpieczenia i finansowania kontraktów;
7.    poprawa rentowności poprzez kontrolę i ograniczenie ryzyk projektowych
8.    osiągnięcie zdolności dywidendowej w 2020 roku.  
 
Polityka dywidendowa RAFAKO  będzie  możliwa do określenia po zakończeniu realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno - zapowiedziała Prezes Zarządu RAFAKO SA  - Zdajemy sobie sprawę z oczekiwań akcjonariuszy i zależy nam, żeby zdolność dywidendową osiągnąć już w 2020 roku.

Do realizacji celów strategicznych niezbędne jest odpowiednie przygotowanie organizacyjne Grupy, które ma na celu skoncentrowanie działalności na usługach zarządzania projektami w formule EPC oraz generalnego wykonawstwa w strategicznych dla działalności Grupy segmentach. Reorganizacja wewnętrzna Grupy dotyczyć będzie z jednej strony przejęcia kompetencji EPC w sektorze gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw, z drugiej, rozdzielenia działalności usługowej i produkcyjnej poprzez wydzielenie w ramach struktury RAFAKO, w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Zakładu Produkcji Kotłów. Przejęcie kompetencji w segmencie ropy naftowej i gazu odbędzie się poprzez połączenie RAFAKO Engineering (spółka zależna w 51% od RAFAKO i 49% od PBG oil and gas) z PBG oil and gas (spółka zależna w 100% od PBG SA - podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej PBG). Dodatkowo do transakcji zostanie włączona spółka PGL Dom (spółka zależna w 100% od RAFAKO), co ma na celu wzmocnienie bilansu i tym samym zdolności kredytowej połączonego podmiotu, w którym większościowy pakiet obejmie spółka RAFAKO. Takie rozwiązanie zwiększy zdolność ofertowania, pozyskiwania i realizacji projektów w ramach rozbudowanego obszaru kompetencji Grupy RAFAKO oraz w sposób naturalny pozwoli na rozwój działalności poprzez wykorzystanie synergii łączących się podmiotów. Wydzielenie Zakładu Produkcji Kotłów w ramach struktur RAFAKO ma na celu zwiększenie konkurencyjności  tej działalności i jej znaczącą optymalizację, jak również ma na celu uporządkowanie struktury organizacyjnej.

Planowane zmiany reorganizacyjne w Grupie wymagają uzyskania odpowiednich zgód wierzycieli, zarówno po stronie spółki RAFAKO, tj. instytucji finansujących, jak również po stronie spółki PBG, tj. obligatariuszy - poinformowała  Agnieszka Wasilewska-Semail - Zarządy Spółek zamierzają w najbliższym czasie wystąpić o te zgody.

źródło: RAFAKO S.A.
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ