Partner serwisu

70 tys. świadectw dla OZE

Kategoria: Aktualności

Siedemdziesięciotysięczne świadectwo pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych zostało wydane w marcu 2013 r.

70 tys. świadectw dla OZE

Tylko w lutym 2013 r. Prezes URE wydał 1680 świadectw dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii i w wysokosprawnej kogeneracji. To ponad połowa (53%) łącznej liczby świadectw wydanych w I kwartale 2012 r.

Liczba wydanych świadectw w 2012 r.
Kwartał OZE CHP
I 2989 189
II 4706 211
III 3715 233
IV 3388 163

W 2012 r. Prezes URE wydał 14 798 świadectw pochodzenia OZE, na łączny wolumen 16 735 893,698 MWh (za produkcję w 2010 r., 2011 r. i 2012 r.) oraz 796 świadectw CHP, na łączny wolumen 25 836 599,517 MWh (za produkcję w 2010 r., 2011 r. i 2012 r.). Dokładną liczbę świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych przez Prezesa URE w podziale na rodzaje prezentuje poniższa tabela:

Świadectwo pochodzenia energii elektrycznej jest wydawane przez Prezesa URE na wniosek przedsiębiorstwa wytwarzającego energię elektryczną w OZE, złożony za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na obszarze którego znajduje się odnawialne źródło energii wskazane we wniosku. Zgodnie z zapisami ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE ma 14 dni na wydanie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej. Zadania regulatora w tym zakresie realizuje obecnie Departament Systemów Wsparcia URE (wcześniej: Departament Przedsiębiorstw Energetycznych URE), do obowiązków którego należy również wykonywanie zadań związanych m.in. z administrowaniem systemem świadectw efektywności energetycznej.


źródło: URE

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ