Partner serwisu
18 września 2020

ESCO w ustawie o efektywności energetycznej

Kategoria: Z życia branży

Eksperci DB Energy proponują dodanie do ustawy o efektywności energetycznej definicji firmy ESCO oraz rozszerzenie zakresu jej działania w ramach systemu wsparcia. ESCO sposobem na wzrost liczby projektów poprawy efektywności energetycznej realizowanych przez krajowe przedsiębiorstwa!

ESCO w ustawie o efektywności energetycznej

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej ma na celu wsparcie krajowych przedsiębiorstw w realizacji projektów efektywności energetycznej. W ocenie ekspertów DB Energy, kluczowy dla pobudzenia inwestycji energooszczędnych jest rozwój rynku ESCO. W tym celu eksperci proponują wprowadzenie do ustawy definicji podmiotu ESCO, który powinien mieć możliwość pozyskania i rozliczania świadectw szybciej, w trybie uzgodnionym regulaminem oraz rozszerzenie obecnie istniejących przepisów w zakresie umów o poprawę efektywności energetycznej (firmy typu ESCO).

W ocenie ekspertów DB Energy, w ramach dyskusji o nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej, katalog podmiotów mogących realizować programy dofinansowań wymaga uzupełnienia o profesjonalne podmioty ESCO, które powinny mieć możliwość szybszego pozyskania i rozliczania świadectw w trybie uzgodnionym regulaminem. To powinno przyśpieszyć proces pozyskania finansowania przy inwestycjach energooszczędnych i zachecić firmy do realizacji takich projektów.

Eksperci DB Energy proponują wprowadzenie do ustawy definicji podmiotu ESCO jako element uzupełnienia zapisów Ustawy o tworzeniu „programów dofinansowań”:

„Podmiot ESCO – podmiot uczestniczący w realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności w modelu podziału oszczędności który w ciągu ostatnich 2 lat przed ubieganiem się o możliwość zgłoszenia programu dofinansowań zrealizował inwestycje u podmiotów trzecich za co najmniej 3 mln zł lub uzyskał jako podmiot upoważniony świadectwa efektywności energetycznej o wartości co najmniej 1500 toe lub realizował audyty efektywności energetycznej, które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie uzyskania świadectw o wartości co najmniej 10 000 toe.”

Polski przemysł stoi przed wyzwaniami związanymi z unijnym obowiązkiem ograniczenia emisji CO₂ i poprawy efektywności energetycznej produkcji. Przy obecnym spowolnieniu gospodarczym, wdrażanie rozwiązań z obszaru efektywności energetycznej może być sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej w branży. Przy ograniczonych środkach na inwestycje, jednym z optymalnych sposobów ich realizacji jest wykorzystanie formuły ESCO, która nie angażuje środków finansowych firmy, a gwarantuje oszczędności i gotówkę z efektywności energetycznej już w pierwszym roku po realizacji projektu.

– Firma ESCO daje gwarancję poprawy efektywności energetycznej instalacji przemysłowej. Inwestycje w modelu ESCO są finansowane ze źródeł zewnętrznych, czyli klient nie angażuje na start projektu swojej gotówki. Oszczędności zaś pojawiają się już w pierwszym roku po realizacji przedsięwzięcia w związku z mniejszymi kosztami zużycia energii – mówi Piotr Danielski, Wiceprezes DB Energy specjalizującej się w projektach poprawy efektywności energetycznej w formule ESCO.

Tradycyjny model inwestycji w poprawę efektywności energetycznej zakłada zaangażowanie własnych środków finansowych, których zwrot następuje po ok. 3-4 latach i więcej. ESCO to model działania, w którym specjalistyczne firmy oferują wdrożenie różnych przedsięwzięć, obniżających zapotrzebowanie na energię w zakładzie produkcyjnym, bez konieczności angażowania przez klienta własnych zasobów kadrowych i finansowych.

– Realizacja inwestycji energooszczędnych w modelu ESCO pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej w branży w czasach spowolnienia gospodarczego bez konieczność ponoszenia kosztów inwestycyjnych. Współpraca z firmą ESCO umożliwia realizację energooszczędnych inwestycji w najlepszy możliwy sposób, minimalizując ryzyka techniczne czy finansowe projektu – wskazuje Piotr Danielski z DB Energy.

ESCO – gotówka z efektywności energetycznej już w pierwszym roku po realizacji projektu!

Przy projektach ESCO, koszty inwestycji pokrywa firma ESCO, dzieląc się z klientem oszczędnościami. Klient uzyskuje część pieniędzy wynikających z osiągniętych oszczędności energii już w pierwszym roku po realizacji projektu, ma więc wolne środki finansowe do wykorzystania na inne projekty.

– Kontrakty w tym modelu nie muszą zwiększać poziomu zobowiązań klienta, mogą być pozabilansowe, będąc czasami dobrym środkiem umożliwiającym szybkie zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa, gdyż oszczędności widoczne są w rachunku zysków i strat natychmiast po wdrożeniu inwestycji. To również sposób na przeniesienie odpowiedzialności finansowej, za inwestycje i jej efekty, na podmiot zewnętrzny – wyjaśnia Piotr Danielski.

Unijny rynek ESCO rośnie, Niemcy w czołówce wzrostów, Polska dołącza do peletonu!

Według ostatnich szacunków globalny rynek ESCO wyceniany jest na prawie 27 mld dolarów, z czego ponad połowa tego typu usług świadczona jest w Chinach. Drugim co do wielkości rynkiem są Stany Zjednoczone z przychodami na poziomie blisko 7 mld dolarów rocznie, a na trzecim miejscu plasuje się Unia Europejska z przychodami rzędu około 3 mld dolarów, z czego większość tej kwoty dotyczy samych Niemiec. Najszybciej rosnące rynki w Europie to Niemcy, Czechy, Austria i Węgry. W ubiegłym roku Polska także dołączyła do peletonu! Wartość polskiego rynku ESCO szacuje się na 200 mln euro.

DB Energy partnerem pierwszego wyboru dla przemysłu przy inwestycjach w formule ESCO!

DB Energy dysponuje fachową wiedzą z zakresu efektywności energetycznej oraz doświadczeniem przy realizacji takich inwestycji w przemyśle, od projektu po zarządzanie efektywnością energetyczną przedsiębiorstwa. DB Energy jest jedną z nielicznych na rynku firm ESCO, która dostarcza zarówno finansowanie, jak i realizację projektów poprawy efektywności energetycznej w przemyśle w modelu EPC Shared Savings. Model EPC zakłada podział oszczędności między klientem a firmą ESCO. Wynagradzanie ESCO z oszczędności motywuje do maksymalizacji redukcji zużycia energii na jednostkę produkcji, co jest głównym celem każdej firmy przemysłowej w zakresie efektywności energetycznej.

Korzyści ze współpracy z DB Energy w modelu ESCO:

  • ograniczenie ryzyka technicznego inwestycji – DB Energy ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedsięwzięcia, od diagnozy, projektowania, przez wykonanie i serwisowanie w trakcie trwania kontraktu,
  • finansowanie projektu przez DB Energy – nie angażujesz swoich środków finansowych w inwestycję, możliwość finansowania pozabilansowego,
  • gwarancja długoterminowej poprawy efektywności energetycznej instalacji przemysłowej – optymalizacja kosztów operacyjnych działalności i długoterminowy wzrost zysków przedsiębiorstwa, dzięki powiązaniu współpracy z oszczędnościami energii.
źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ