Partner serwisu
21 stycznia 2021

Oświadczenie Veolia Energia Polska S.A. oraz Veolia Energia Warszawa S.A. na temat złożenia odwołania od decyzji UOKiK

Kategoria: Aktualności

W styczniu 2021 r. Veolia Energia Polska S.A. oraz Veolia Energia Warszawa S.A. złożyły do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z grudnia 2020 roku.

Oświadczenie Veolia Energia Polska S.A. oraz Veolia Energia Warszawa S.A.  na temat złożenia odwołania od decyzji UOKiK

Veolia Energia Polska S.A. oraz Veolia Energia Warszawa S.A. nie zgadzają się z decyzją UOKiK
i są przekonane, że działały zgodnie z prawem i nigdy nie były uczestnikami żadnej zmowy.

Spółki przypominają  jednocześnie, że Decyzja UOKiK została publicznie ogłoszona w dniu 7.12.2020 r. przed jej skutecznym doręczeniem do Veolia Energia Polska S.A. oraz Veolia Energia Warszawa S.A., co nastąpiło dużo później.

UOKiK, podejmując decyzję, nie wziął pod uwagę podstawowych kwestii dotyczących specyfiki rynku ciepła systemowego, w tym rynku warszawskiego. UOKiK nie uwzględnił lub błędnie zinterpretował przepisy prawa energetycznego, które mają fundamentalne znaczenie dla tego rynku. UOKiK popełnił szereg podstawowych błędów proceduralnych, w tym dotyczących postępowania dowodowego oraz dokonał analizy zgromadzonego w sprawie materiału w sposób całkowicie dowolny z naruszeniem wszystkich możliwych zasad interpretacji twierdzeń i dowodów. Tym samym nie rozpoznał właściwie sprawy.

UOKiK nie wziął pod uwagę faktu, że ze względu na szereg naturalnych barier na lokalnych rynkach ciepła występują monopole naturalne we wszystkich ich segmentach i brak jest na nich konkurencji.

Zatem UOKiK nie uwzględnił faktu, że na warszawskim lokalnym rynku ciepła bezdyskusyjnie nie istnieje konkurencja, lecz od dziesięcioleci w segmencie wytwarzania działa PGNiG Termika S.A., a w segmencie dystrybucji i sprzedaży ciepła Veolia Energia Warszawa S.A.

UOKiK nie uwzględnił tego, że z uwagi na specyfikę rynku ciepła systemowego, rynek ten podlega ścisłej regulacji przez regulatora sektorowego tj. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który sprawuje nadzór nad działalnością PGNiG Termika S.A. oraz Veolia Energia Warszawa S.A. w oparciu o przepisy ustawy Prawo energetyczne.  Tak ścisły nadzór ogranicza swobodę prowadzenia działalności m.in. poprzez koncesje, kształtowanie cen w postaci taryf czy ingerowanie w treść zawieranych na rynku ciepła systemowego umów.

UOKiK nie wziął pod uwagę, że taryfy na ciepło dla PGNiG Termika S.A. oraz Veolia Energia Warszawa S.A. są każdego roku zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i w związku z tym nie może być mowy
o jakiejkolwiek zmowie cenowej, czyli nie mogło dojść do zawyżania cen ciepła systemowego dla mieszkańców Warszawy. Takie stanowisko potwierdził w wypowiedzi dla mediów dyrektor Departamentu Energii Elektrycznej
i Ciepła w URE.

UOKiK nie wziął pod uwagę, że współpraca wytwórcy i dystrybutora ciepła jest naturalna i konieczna, przynosząc korzyści całemu rynkowi. Współpraca ta prowadzi do redukcji kosztów i obniżenia cen ciepła dla końcowego odbiorcy. Przykładów takiego rodzaju współpracy w formie umownej jest wiele. Taka współpraca istnieje na przykład na lokalnych rynkach ciepła w Krakowie, Gdyni, Gdańsku czy Rzeszowie.

W związku z powyższym wielokrotnie zdarzało się, że UOKiK zatwierdzał połączenia producentów i dystrybutorów ciepła. Takie koncentracje stanowią najdalej idącą formę współpracy pomiędzy producentami i dystrybutorami.

UOKiK podjął decyzję o ukaraniu Veolia Energia Polska S.A.  i  Veolia Energia Warszawa S.A. za fakt podjęcia zgodnej z prawem proefektywnościowej i proekologicznej współpracy z monopolistą w zakresie wytwarzania energii cieplnej celem zagwarantowania bezpiecznych dostaw ciepła dla mieszkańców Warszawy, po optymalnej cenie akceptowanej każdego roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Warto podkreślić, że UOKiK miał świadomość, że ceny ciepła systemowego w Warszawie są najniższe w porównaniu do cen w innych dużych miastach w Polsce.

Wydana przez UOKiK decyzja o ukaraniu wyłącznie Veolia Energia Polska S.A. i Veolia Energia Warszawa S.A. wpisała się w strategię przyjętą przez PGNiG Termika S.A. mającą na celu uwolnienie się od wielomilionowych zobowiązań wobec Veolia Energia Warszawa S.A. Elementem tej strategii stał się złożony przez PGNiG Termika S.A. tzw. wniosek „leniency”, który miał zagwarantować tej spółce oraz PGNiG S.A. bezkarność.

Pod wpływem tego wniosku:

UOKiK przyjął przedstawione przez PGNiG Termika S.A., wprowadzające w błąd wyjaśnienia, że jakoby poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy PGNiG Termika S.A. a Veolia Energia Warszawa S.A. strony zawarły porozumienie ograniczające konkurencję, co jest oczywiście nieprawdziwe. Jak wynika z decyzji UOKiK o ukaraniu wyłącznie Veolia Energia Polska S.A. i Veolia Energia Warszawa S.A.  oraz o odstąpieniu od ukarania PGNiG Termika S.A. i PGNiG S.A.  cel ten ta tym etapie został przez PGNiG Termika S.A. w pełni osiągnięty.

UOKiK niemal całkowicie pominął składane przez Veolia Energia Polska S.A. oraz Veolia Energia Warszawa S.A. wyjaśnienia. Obie Spółki złożyły szczegółowe i merytoryczne wyjaśnienia, w tym materiały dowodowe, ekspertyzy i analizy. Cała dokumentacja to kilka tysięcy stron.

UOKiK wybiórczo posługiwał się zebranym materiałem dowodowym wybierając tylko te elementy, które zgadzały się z tezami wskazanymi we wniosku „leniency”.

UOKiK zaniechał przeprowadzenia istotnych dla sprawy ustaleń dotyczących funkcjonowania rynku ciepła systemowego w Polsce, obowiązujących na nim regulacji prawnych oraz sposobu nadzoru nad tym rynkiem w oparciu o Ustawę Prawo energetyczne ze szczególną rolą, jaką w tym prawie posiada Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Obie Spółki wielokrotnie wyjaśniały te kwestie Prezesowi UOKiK, składając szczegółową
i merytoryczną dokumentację, w tym ekspertyzy i analizy uznanych ekspertów.

Veolia Energia Warszawa S.A. i Veolia Energia Polska są zdeterminowane, aby wykorzystać wszelkie przysługujące im środki prawne w celu wykazania prawdy i obrony ich uzasadnionych interesów.

źródło: informacja prasowa
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ