Partner serwisu
23 maja 2014

Prosumenci w świetle nowych regulacji

Kategoria: Rynek energii

Nowelizacja Prawa energetycznego z września zeszłego roku daje podstawy dla rozwoju rozproszonych źródeł energii. Przepisy ułatwiają podłączenie do sieci oraz wprowadzają obowiązek zakupu energii elektrycznej przez sprzedawców z urzędu. Dzisiaj każda osoba fizyczna może stać się wytwórcą zielonej energii. Pojawiły się także instrumenty finansowe mające wesprzeć osoby, które  decydują się na budowę mikroinstalacji.

Prosumenci w świetle nowych regulacji

Obecnie obowiązujące przepisy pr. energ. przewidują szereg ułatwień dla prosumenta, rozpoczynając od braku obowiązku uzyskania koncesji, rejestracji działalności gospodarczej, czy uiszczenia opłaty za przyłączenie, kończąc na obowiązku zakupu wytworzonej w mikroinstalacji energii za gwarantowaną cenę, ale należy również zwrócić uwagę, że ustawodawca nie ustrzegł się błędów, które utrudniają inwestycje w energetykę prosumencką.

W art. 32 pr. energ. ustawodawca przewidział, że uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej m.in. w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii. Ta ogólna reguła doznaje wyłomu jeśli chodzi o mikroinstalacje, w których produkcja energii elektrycznej jest możliwa bez uzyskania nie tylko koncesji, ale również bez konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przyłączenie mikroinstalacji do sieci może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszym jest zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji, a drugim zawarcie z przedsiębiorstwem energetycznym tradycyjnej umowy przyłączeniowej.

Przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia jest możliwe w przypadku, gdy po pierwsze: podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest już przyłączony do siei jako odbiorca końcowy (odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na własny użytek); po drugie: moc zainstalowana przyłączanej mikroinstalacji nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia. W razie spełniania powyższych warunków oraz po złożeniu oświadczenia o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, na której jest planowana inwestycja oraz posiadanym tytule prawnym do mikroinstalacji, a także po zainstalowaniu układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego, których koszt pokrywa operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przyłączenie należy uznać za wykonane.

Dodatkowo, bez względu na sposób przyłączenia (umowa czy zgłoszenie) za przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, przedsiębiorstwo dystrybucyjne nie pobiera opłaty.

Przyłączone mikroinstalacje muszą odpowiadać wymaganiom technicznym i eksploatacyjnym zapewniającym m.in. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz zabezpieczenie systemu przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci. Nie znajduje przy tym w obowiązujących przepisach usprawiedliwienia warunkowanie przyłączenia mikroinstalacji od jej instalacji przez instalatora.

Przeczytaj więcej w magazynie Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 2/2014.

fot.: photogenica.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ