Partner serwisu
29 maja 2014

Koszt społeczny realizacji celu OZE

Kategoria: Krótko na temat

Z trudnych do zrozumienia powodów, wprowadzono do projektu ustawy o OZE zapis, który mówi, że w przypadku jednostek węglowych przebudowanych na dedykowane jednostki biomasowe, jedynie 75% energii wyprodukowanej przez tę jednostkę może zostać zgłoszone na aukcję ogłaszaną przez Prezesa URE. Takie ograniczenie wsparcia powoduje utratę rentowności projektów konwersji paliwa z węgla na biomasę.

Koszt społeczny realizacji celu OZE

RYS. 1 Wzrost ceny energii elektrycznej w wyniku realizacji celu OZE przy pomocy różnych technologii wytwórczych

Źródło: Energprojekt Katowice-cena za oferowaną energię . Analizy własne

Na rys. 1 przedstawiono wyliczenie wielkości wzrostu ceny energii elektrycznej w wyniku wyprodukowania 8 TWh energii odnawialnej w formie energii elektrycznej z lądowych farm wiatrowych oraz w formie „mieszanki” energii elektrycznej i cieplnej z kogeneracyjnych jednostek węglowych przebudowanych na dedykowane jednostki biomasowe. Do wyliczeń przyjęto 8TWh energii odnawialnej, co odpowiada połowie brakującej energii w obszarze energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą o OZE w wyliczeniach przyjęto założenie, że dopłata realizowana jest do energii elektrycznej oferowanej na aukcji, czyli energii sprzedanej, w związku z czym energię wyprodukowaną (brutto) należy pomniejszyć o zużycie energii na potrzeby własne. Niestety taka konstrukcja mechanizmu wsparcia energii z OZE (dopłata do energii sprzedanej) silnie osłabia pozycję konkurencyjną biomasowych jednostek kogeneracyjnych, charakteryzujących się wysokim poziomem zużycia energii na potrzeby własne.

Jak widać z wyników wyliczeń, biomasowe jednostki kogeneracyjne, otrzymując dopłatę do strumienia energii elektrycznej wynoszącego zaledwie 2.0 TWhe, wywołują w konsekwencji wzrost ceny energii elektrycznej w wysokości 4 PLN/MWhe. Natomiast farmy wiatrowe otrzymując dopłatę do 7,8 TWhe zwiększą cenę energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego o 10,44 PLN/MWh, Dzięki jednostkom kogeneracyjnym można osiągnąć ten sam cel OZE płacąc o połowę mniej (!). Dodatkowo należy zaznaczyć, że przebudowane z węglowych, biomasowe jednostki kogeneracyjne nie spowodują wzrostu ceny ciepła pomimo że ciepło to będzie pochodzić ze źródła odnawialnego. Utrzymanie ceny ciepła na niezmienionym poziomie wynika z zapisów obowiązującego rozporządzenia taryfowego oraz z faktu, iż za kilka lat referencyjna cena ciepła z OZE będzie niższa od ceny ciepła ze źródeł węglowych obciążonych rosnącymi kosztami zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz kosztami dostosowania ciepłowni do zaostrzonych standardów środowiskowych.

Więcej przeczytacie Państwo w numerze 3/2014 magazynu „Energetyka Cieplna i Zawodowa”

fot.: photogenica.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ