Partner serwisu
13 stycznia 2016

Cyfrowe zagrożenie

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Sektor energetyczny warunkuje funkcjonowanie i rozwój każdego z krajów. Nie można mówić o silnych państwach z mocnymi gospodarkami, bez stabilnie działającego tego właśnie obszaru. Na nim opierają się inne gałęzie gospodarki, aparat państwowy i codzienne życie obywateli. Jednak biorąc pod uwagę wysoki stopień zależności, ewentualne awarie mogą nieść kaskadowe skutki prowadzące do paraliżu innych obszarów, na przykład transportu. Konsekwencje w skali kraju mogą być katastrofalne.

Cyfrowe zagrożenie

W obliczu coraz poważniejszego zagrożenia, jakie wiąże się z szybkim rozwojem technologicznym, oraz kluczowej roli energetyki dla stabilnego funkcjonowania państwa, bezpieczeństwo sektora energetycznego jest sprawą strategiczną i wymaga zaangażowania najważniejszych graczy, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Szczególnie, że jego rola i znaczenie będą wyłącznie wzrastać. Prognozy mówią, że w skali globalnej wzrost ten będzie sięgał 1,1% rocznie1.

W Polsce stabilność sektora rozumianego jako wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej, opiera się na niezakłóconym funkcjonowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), który tworzy system wzajemnie powiązanych, różnorodnych podmiotów. Aby mówić o bezpieczeństwie energetycznym, musimy brać pod uwagę każdy z elementów KSE, przy czym wszystkie te obszary narażone są na odmienne zagrożenia.

Bezpieczeństwo w tym kontekście ma zatem bardzo wiele twarzy – od zapewnienia ekonomicznie i politycznie opłacalnego dostępu do zdywersyfikowanych źródeł energii, po fizyczne zabezpieczenia poszczególnych elementów systemu, bezpieczeństwo prawne, osobowe itd. Ta wielopoziomowa, różnorodna koncepcja bezpiecznego działania sektora energetycznego musi być uzupełniona o kolejny element związany z całkowicie nowymi problemami – walkę z zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni. Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej coraz bardziej uzależnione są od rozwiązań informatycznych, także na poziomie automatyki przemysłowej. Cyberbezpieczeństwo staje się dziś elementem kluczowym.

Cały artykuł przeczytacie Państwo w numerze 8/2015 magazynu Energetyka Cieplna i Zawodowa

Fot. photogenica

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ