Partner serwisu

Daleko od stabilizacji

Kategoria: Elektroenergetyka

Sektor paliw gazowych znajduje się w obliczu przemian legislacyjnych. Przepisy unijne i presja Komisji Europejskiej stwarzają konieczność szybkiego uchwalenia nowych regulacji. W związku z tym w minionym roku Sejm przeprowadził nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Przyjęte rozwiązanie jest jednak fragmentaryczne i doraźne, zastosowane głównie w celu uniknięcia kar finansowych. Wciąż brakuje skutecznego środka liberalizacji sektora gazowego, w szczególności w zakresie obliga giełdowego, które obiektywnie nie może być jeszcze zrealizowane.

Daleko od stabilizacji

W ramach nowelizacji wprowadzono do ustawy Prawo energetyczne nowy art. 49b regulujący obowiązek przedsiębiorstw energetycznych zajmującychsię obrotem gazem sprzedawania określonej części wolumenu gazu na giełdzie gazu9. Stosownie do art. 25 małego trójpaku energetycznego od daty jego wejścia w życie do końca 2013 r. obowiązek sprzedaży w powyższym trybie miał objąć nie mniej niż 30% wolumenu gazu wprowadzonego do sieci przesyłowej po dniu 11 września 2013 r., od 1 stycznia 2014 r. – nie mniej niż 40%, natomiast od 1 stycznia 2015 r. – nie mniej niż 55%. Z obliga giełdowego zostały zwolnione: gaz ziemny stanowiący zapas obowiązkowy, gaz wyprowadzany w danym roku z sieci przesyłowej w punktach wyjścia z krajowego systemu przesyłowego na połączeniach z systemami przesyłowymi innych państw (w ilości równej ilości gazu ziemnego wprowadzonego do sieci przesyłowej w tym roku), gaz sprzedawany operatorom systemów gazowych na potrzeby realizacji ich zadań ustawowych, oraz gaz wykorzystywany na potrzeby własne przedsiębiorstw obrotu. Poza tym, z obliga zwolnione są podmioty, które sprowadzają gaz ziemny do Polski w niewielkiej skali tj. posiadają prawo do przepustowości w wielkości mniejszej niż 10% sumy przepustowości wszystkich punktów wejścia do systemu na połączeniach z systemami przesyłowymi innych państw. Biorąc pod uwagę powyższe wyłączenia, należy przyjąć, że adresatem art. 49b jest obecnie jedno przedsiębiorstwo obrotu, posiadające dominujący udział w rynku paliw gazowych.

 

Cały materiał znajdą Państwo w „Energetyce Cieplnej i Zawodowej” nr 1/2014

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ