Partner serwisu
03 marca 2015

Geodezja po poprawkach

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Brak jednolitych przepisów przejściowych do nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne powoduje nie tylko wstrzymanie pozyskiwania przez przedsiębiorstwa energetyczne aktualizowanych danych geodezyjnych na potrzeby budowy i bieżącego funkcjonowania systemów zarządzania majątkiem sieciowym, lecz również powodować będzie konieczność prowadzenia długotrwałych sporów administracyjnych i sądowych, co do których nie ma gwarancji uzyskania jednolitych rozstrzygnięć.

Geodezja po poprawkach

Nowelizacją z dnia 5 czerwca 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 897, nowelizacja) wprowadzono szereg zmian do ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010, Nr 193, poz. 1287 tj. ze zm., Prawo geodezyjne i kartograficzne lub PGiK) między innymi w zakresie zasad udostępniania nabywcom danych geodezyjnych. Nowelizacja w przeważającej mierze, w tym w zakresie nabywania danych geodezyjnych, weszła w życie 12 lipca 2014 r., a w pozostałym zakresie 1 stycznia 2015 r.

Zmiany dotyczące nabywania danych geodezyjnych miały dominujący charakter, zmieniły się całkowicie nie tylko zasady naliczania opłat, lecz przede wszystkim podstawy i zasady nabywania i korzystania z nabytych danych. Przed datą wejścia w życie nowelizacji dane geodezyjne nabywane były na podstawie umów cywilnoprawnych, nowelizacja wprowadziła natomiast rodzaj szczególnej licencji na korzystanie z danych przez nabywców, którzy po nowelizacji stali się licencjobiorcami. Formę umowy cywilnoprawnej zamieniono na formę administracyjną.

Jednocześnie nowelizacja nie zawiera żadnych przepisów przejściowych, które regulowałyby przede wszystkim takie kwestie, jak stosunek nowych przepisów do zawartych na gruncie poprzedniej regulacji umów cywilnoprawnych oraz zasady przeliczania, czy też zaliczania opłat dotychczas uiszczonych przez nabywców na poczet wprowadzonego nowelizacją całkowicie odmiennego systemu opłat. Brak jakichkolwiek przepisów przejściowych w tym zakresie rodzi istotne problemy praktyczne i prawne.
 

Więcej przeczytacie Państwo w magazynie 1/2015 "Energetyka Cieplna i Zawodowa"

Fot. Freeimages

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ