Partner serwisu
03 kwietnia 2015

Odpad czy nie odpad

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Nowe regulacje prawne dotyczące odpadów, przy umiejętnym ich zastosowaniu, mogą prowadzić nie tylko do znacznych oszczędności finansowych, ale również do powstania dodatkowego przychodu. Stwarzają bowiem m.in. możliwość formalnej redukcji ilości wytwarzanych odpadów i to bez ponoszenia dodatkowych nakładów. Mogą na tym skorzystać np. elektrociepłownie.

 

Odpad czy nie odpad

W wyniku przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę dyrektywy 2008/98/WE o odpadach koniecznym stało się dokonanie implementacji uregulowań europejskich do prawa polskiego, czego dokonano poprzez nowelizacje ustawy o odpadach, przyjętej przez Sejm 14 grudnia 2012 r.

Co dają nowe przepisy?

Nowe przepisy dotyczące odpadów pozwalają na wyłączenie pewnych substancji z ewidencji odpadów, jak również z ograniczeń czasowych dotyczących zarówno składowania i magazynowania odpadów, jak i ich transportu. Uzyskanie powyższych rezultatów możliwe jest dzięki wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego dwóch nowych instytucji – „produktu ubocznego” oraz „utraty statusu odpadu”, przy czym obie mają zastosowanie również do odpadów wydobywczych.

W tym kontekście zauważyć należy, iż tematykę dotyczącą odpadów wydobywczych (czyli odpadów pochodzących z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż) reguluje wprawdzie ustawa o odpadach wydobywczych, ale w sprawach dotyczących postępowania z odpadami wydobywczymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie o odpadach wydobywczych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem działu II rozdziału (magazynowanie odpadów) i działu VIII rozdziału 1 (składowanie odpadów). Oznacza to, że zarówno instytucja „produktu ubocznego”, jak i „utraty statusu odpadu” ma zastosowanie i do odpadów tzw. zwykłych, i odpadów wydobywczych.

Więcej w magazynie 2/2015 Energetyka Cieplna i Zawodowa

fot. photogenica

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ