Partner serwisu
10 marca 2015

Popioły z biomasy

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Przyczyn dużego zróżnicowania właściwości popiołów z biomasy należy doszukiwać się w różnorodności spalanej biomasy. W oparciu o wyniki badań można wskazać potencjał ich zagospodarowania. Warunkiem wykorzystania popiołów w budownictwie, technikach podziemnych, czy też do celów przyrodniczych, jest potwierdzenie spełnienia wymagań norm, aprobat technicznych i przepisów prawa.
 

Popioły z biomasy

Jednym ze sposobów zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w trakcie produkcji energii elektrycznej i cieplnej jest jej wytwarzanie z odnawialnych   źródeł energii (OZE). W krajowych elektrowniach i elektrociepłowniach „energię zieloną” najczęściej wytwarza się poprzez spalanie biomasy uznanej za paliwo zeroemisyjne (0% emisji dwutlenku węgla).
Biomasę w elektrowniach i elektrociepłowniach spala się głównie w kotłach ze złożami fluidalnymi. W wyniku spalania biomasy powstają uboczne produkty spalania (UPS) – popioły lotne i denne z biomasy. Ilość wytworzonych i zagospodarowanych w 2012 r. ubocznych produktów spalania z biomasy przedstawiono w  tabeli 1.


TAB. 1 Ilość UPS z biomasy wytworzona w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych biomasą w 2012 r. (źródło: EMITOR 2013. Emisja Zanieczyszczeń Środowiska w Elektrowniach i Elektrociepłowniach Zawodowych, Agencja Rynku Energii, Warszawa 2014)

Przytoczone dane należy traktować jako mało precyzyjne, gdyż UPS z biomasy w różnych elektrowniach i elektrociepłowniach posiadają różne kody klasyfikacyjne, w związku z tym nie ma możliwości ich wyodrębnienia z masy UPS ze spalania innych paliw. W rzeczywistości ubocznych produktów spalania z biomasy może być więcej.

 

Więcej przeczytacie Państwo w magazynie 1/2015 "Energetyka Cieplna i Zawodowa"

Fot. Photogenica

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ