Partner serwisu
17 stycznia 2016

Świat uzależniony od… ciepła

Kategoria: Artykuły z czasopisma

W roku 2011 ogólnoświatowe zaopatrzenie na energię pierwotną (TPES) wynosiło 549 EJ. Z tego 31,5% energii zostało dostarczone przez ropę, następne 28,8% przez węgiel, a 21,3% przez gaz – co oznacza, że prawie 82% energii pierwotnej pochodzi z paliw kopalnych. Bioenergia i inne źródła odnawialne stanowiły zaledwie 12,9% tej energii.

Świat uzależniony od… ciepła

Bezpieczństwo

Biorąc pod uwagę różne źródła zaopatrzenia w paliwa pierwotne trzeba stwierdzić, że wynikają z tego poważne implikacje dla bezpieczeństwa energetycznego w zakresie zaopatrzenia w energię, ze względu na położenie geograficzne głównych dostawców i niepewność polityczną ich krajów.

Ciepło dla...

Należy zauważyć, że około 20% światowych dostaw ropy i węgla jest używane do tego samego celu, tzn. do produkcji ciepła dla przemysłu i sektora budynków.

Bioenergia

Z 54 EJ bioenergii przeszło 80% zostało zużyte do produkcji ciepła na potrzeby przemysłu i budynków.
Zastąpienie energii z paliw kopalnych, potrzebnych do wytworzenia ciepła, przez odnawialne źródła energii (OZE) ma silny wpływ na redukcję emisji CO2 i pozwoliłoby na zaoszczędzenie ok. 10 Gtco2, co stanowiłoby ok. 1/3 całkowitej emisji światowej w 2011 r., która wynosiła 31,3 Gtco2. Dodatkowo poprawiłoby to poziom bezpieczeństwa energetycznego, szczególnie krajów, które są silnie zależne od importu paliw.

 

RYS. 1 Uproszczony schemat przepływów strumieni energii dla światowego zaopatrzenia w ciepło (źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji „Heating Without Global Warming” © OECD/IEA, 2014)

Jako rok odniesienia przyjęto 2011 r., bo jedynie dla niego była dostępna całość ogólnoświatowych danych statystycznych przedstawionych w tej publikacji, mimo że w niektórych obszarach znane są już nowsze informacje.

 

Cały artykuł można przeczytać w numerze 1/2016 magazynu Energetyka Cieplna i Zawodowa

 

Fot. freeimages

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ