Partner serwisu
20 lipca 2015

W rytmie miasta

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Na przestrzeni wielu lat system ciepłowniczy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku wpisywał się trwale w układ przestrzenny miasta. Rozrastał się w harmonii z nowo powstałymi dzielnicami mieszkaniowymi w mieście. Prowadzona polityka w przedsiębiorstwie wpływała na rozbudowę sieci dystrybucji ciepła, powodując, że wytworzone ciepło stawało się coraz łatwiej dostępne i przyjazne dla odbiorcy.

W rytmie miasta

W systemie dystrybucji ciepła w przedsiębiorstwie funkcjonuje sieć ciepłownicza wysokoparametrowa i niskoparametrowa umieszczona pomieszczeniach wewnątrz budynków. Najczęściej jest ona prowadzona na najniższym poziomie budynku przez piwnice lub przy ścianach budynków, tak aby skrócić maksymalnie jej długość na zewnątrz. Jedno z takich rozwiązań technicznych zobrazowano na fot. 1. Zastosowano je, oraz podobne, w minionym okresie dla zmniejszenia kosztów budowy sieci ciepłowniczej kanałowej oraz dla ograniczenia strat na przesyle. Dzisiaj rozwiązania o takim charakterze w budowie sieci ciepłowniczej w praktyce przedsiębiorstwa spotyka się już bardzo rzadko. Mają one zastosowanie tylko w szczególnych i to uzasadnionych sytuacjach.

Z uwagi na straty ciepła oraz walory estetyczne sieć nadziemna w budowie sieci ciepłowniczej jest niechętnie stosowana dzisiaj w ciepłownictwie miejskim. Sieć kanałowa w przedsiębiorstwie z uwagi na lata pracy, stopień dekapitalizacji oraz z racji swoich ułomności jest sukcesywnie eliminowana z systemu dystrybucji ciepła i zastępowana nową siecią budowaną w technologii preizolowanej. W ramach tych działań zlikwidowano 100-metrowy odcinek rur sieci ciepłowniczej DN250 w rejonie ulicy Komunalnej, ponad 50-metrowy DN600 w rejonie ulicy Barskiej oraz 60-metrowy DN600 nad drogą krajową nr 91 w ulicy Chopina. Realizowany program stopniowej likwidacji grupowych węzłów cieplnych w przedsiębiorstwie wspomaga proces unowocześniania systemu dystrybucji ciepła.

Więcej przeczytacie Państwo w numerze 4/2015 magazynu „Energetyka Cieplna i Zawodowa”

Fot. MPEC Włocławek

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ