Partner serwisu
Tylko u nas
13 maja 2015

Zmotywowani do modernizacji

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Od początku historii ciepłownictwa, polskie systemy ciepłownicze intensywnie się rozwijały. Ich obecny stan techniczny nie odbiega od poziomu europejskiego, dzięki temu, że w latach 1990-2015 nastąpiła szybka modernizacja, której towarzyszyły zjawiska związane z wdrażaniem efektywności energetycznej. Modernizuje się i wymienia także źródła, aby sprostać unijnym normom emisyjnym.

 

Zmotywowani  do modernizacji

Wydaje się, że najbardziej racjonalnym i ekonomicznie uzasadnionym sposobem zapewnienia dostawy ciepła dla mieszkańców aglomeracji miejskich są systemy ciepłownicze. Ciepło produkowane w elektrociepłowniach i dużych źródłach ciepła jest tańsze od ciepła pochodzącego ze źródeł indywidualnych. Przyczyną tego jest ilość produkowanego ciepła oraz paliwo, jakim w przeważającej większości krajowych źródeł ciepła jest węgiel kamienny (najtańsze paliwo na rynku). Ta istotna dla krajowej gospodarki branża, jaką jest ciepłownictwo, zapewnia dostawy ciepła do scentralizowanych systemów ciepłowniczych, które pokrywają średnio 72% zapotrzebowania na ciepło w miastach. Kilkanaście milionów obywateli naszego kraju korzysta z ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczych, które wytwarzane jest przez źródła energetyki zawodowej i przemysłowej oraz w ciepłowniach komunalnych. Muszą o tym pamiętać decydenci (sejm, rząd, ministrowie, prezes URE). W Europie z systemów ciepłowniczych korzysta ponad 100 milionów mieszkańców.

Istniejący kształt krajowego ciepłownictwa ukształtowała reforma ustroju naszego kraju realizowana na początku lat 90. ubiegłego stulecia. W jej wyniku obowiązek zapewnienia usług zaopatrzenia w ciepło został przesunięty z poziomu państwa na samorząd terytorialny stopnia podstawowego, czyli gminy. Transformacja ustrojowa i otwarcie się kraju na światowe rynki spowodowały, że ciepłownictwo zrobiło ogromny skok technologiczny i techniczny. Jednocześnie podnoszący się poziom wymagań odbiorców stawia przed tą branżą kolejne wyzwania. Modernizacja lub wymiana źródeł ciepła (konwersja węgla na gaz lub olej opałowy) oraz termomodernizacja budynków polegająca na usprawnieniu instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, węzła cieplnego i ocieplenie ścian zewnętrznych dawały największe oszczędności tak finansowe, jak i w zużyciu ciepła.

Przedsiębiorstwa dostarczające ciepło mieszkańcom aglomeracji miejskich winny zapewnić niezawodność dostawy w każdych warunkach, przy możliwie najniższych kosztach ciepła i przy ograniczeniu emisji zanieczyszczeń pochodzących z procesu spalania. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił duży postęp w zakresie modernizacji zarówno układów wytwarzających ciepło, jak również systemów przesyłania i dystrybucji ciepła. Poprawiono sprawności wytwarzania energii w źródłach, zmniejszono straty ciepła na przesyle. Modernizacja węzłów ciepłowniczych i montaż układów automatyki pogodowej pozwoliły również na podniesienie sprawności całego układu ciepłowniczego. Dalsza racjonalizacja produkcji i przesyłania ciepła jest możliwa, a potencjał korzyści możliwych  do uzyskania duży.

Więcej przeczytacie Państwo w numerze 3/2015 magazynu Energetyka Cieplna i Zawodowa

Fot. photogenica

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ