Partner serwisu
19 sierpnia 2014

3 scenariusze rozwoju polskiego sektora energetycznego

Kategoria: Aktualności

Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r. opiera się na 3 scenariuszach rozwoju sektora energetycznego: jednym wiodącym oraz dwóch alternatywnych. W zależności od sytuacji globalnej, polityki unijnej, rozwoju technologicznego oraz wielu innych zachowań rynkowych, realizowany będzie jeden z nich. Wiodącym jest scenariusz zrównoważony, który zakłada kontynuację  dotychczasowych trendów, natomiast alternatywą są scenariusze: jądrowy oraz gaz+OZE.

3 scenariusze rozwoju polskiego sektora energetycznego

Wspólne dla 3 scenariuszy

Część założeń jest wspólna dla wszystkich 3 scenariuszy. Jednym z nich jest rozwój elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, zakładający że do 2050 roku wszystkie sieci będą miały charakter inteligentny. Program przewiduje również daleko idące zmiany, dotyczące przede wszystkim segmentu odbiorców energii. Polegać będą one na wzroście liczby prosumentów, racjonalizacji zużycia energii uelastycznieniu i zróżnicowaniu dostępnych ofert sprzedawców.

Wszystkie scenariusze zakładają wygaszenie do 2030 r. systemów wsparcia dla OZE, które do tego czasu mają uzyskać pełną ekonomiczną dojrzałość. Kontynuowany ma być również Program Polskiej Energetyki Jądrowej w takim kształcie, jaki jest przewidziany dzisiaj. Każdy ze scenariuszy zakłada także zwiększanie efektywności energetycznej zarówno w sektorze energetycznym, jak i w ciepłownictwie, budownictwie i wykorzystaniu końcowym energii.

Scenariusz zrównoważony: Dominuje węgiel

Zgodnie z założeniami projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 r. realizowany będzie scenariusz zrównoważony, opierający się na obecnie przyjętej strategii. Zakłada on dominację węgla oraz ropy naftowej, stopniowo ograniczanych na rzecz gazu ziemnego. Ponadto mówi o stopniowym zwiększaniu udziału OZE oraz budowie dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6000 MW. Struktura paliwowa w ciepłownictwie ma być zbliżona do elektroenergetyki, w związku z czym dominującym paliwem ma być węgiel kamienny.

Scenariusz zrównoważony zakłada dalsze inwestycje w nowe moce energetyki konwencjonalnej wykorzystujące krajowe zasoby paliw stałych i oparte o „czyste technologie węglowe”.

Scenariusz jądrowy

Alternatywny scenariusz jądrowy przewiduje udział energii produkowanej w elektrowniach jądrowych na poziomie 45-60%, czyli znacznie więcej niż przewidują to obecne założenia. Rozwiązanie to wiąże się z poniesieniem ogromnych kosztów inwestycyjnych, które mają zrekompensować niskie koszty pozyskania paliwa, a także mniejsze koszty związane z nabywaniem praw do emisji dwutlenku węgla.

Scenariusz gaz+OZE

Kolejnym alternatywnym rozwiązaniem jest scenariusz zakładający łączny udział  gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na poziomie 50-55%. Te dwa typy źródeł energii mogą ze sobą bardzo dobrze współpracować. Wysoka niestabilność OZE może być uzupełniana  łatwymi do szybkiego uruchomienia  źródłami spalającymi gaz ziemny. Dzięki temu można w elastyczny sposób bilansować zapotrzebowanie odbiorców na energię.

Wdrożenie tego scenariusza uzależnione jest od pozytywnych wyników wierceń  poszukiwawczych gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych znajdujących się  na terytorium Polski, ulepszeniu technologii OZE w kierunku stabilizacji, rozwoju modeli prognozowania oraz progres w zakresie nowoczesnych metod magazynowania energii.

Opracowano na podstawie projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 r.

fot.: photogenica.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ