Partner serwisu
23 lutego 2024

Ciepłownictwo: pierwsze sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

Kategoria: Aktualności

Do 29 lutego 2024 r. przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję ciepła w sieci ciepłowniczej [1] mają obowiązek przekazać Prezesowi URE oraz ministrowi klimatu i środowiska pierwsze sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego [2] podejmowanych w 2023 r.

Ciepłownictwo: pierwsze sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

Obowiązek sprawozdawczy obejmie około 350 podmiotów.

Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska. URE przygotował wersję edytowalną sprawozdania, którą można pobrać tutaj.

W sprawozdaniu oprócz danych identyfikujących podmiot i system ciepłowniczy należy podać m.in. informacje dotyczące procentowego udziału energii z OZE (z podaniem rodzaju tego źródła), ciepła odpadowego i ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego.

Niezłożenie sprawozdania w terminie wiąże się z karą pieniężną [3].

***

  • W tym roku sprawozdanie należy złożyć do 29 lutego.
  • Kolejne sprawozdania (od 2025 r.) będą składane do 31 marca.
  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wzoru sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego – należy kontaktować się bezpośrednio z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.
  • Za efektywny energetycznie system ciepłowniczy uznaje się system, w którym do wytwarzania ciepła wykorzystuje się co najmniej w:

1) 50 proc. energię z odnawialnych źródeł energii lub

2) 50 proc. ciepło odpadowe, lub

3) 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji, lub

4) 50 proc. połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1-3.

  • Przedsiębiorstwa ciepłownicze są zobowiązane uzyskać taki status do 31 grudnia 2025 r.[4]
  • Uzyskanie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego powinno zostać poprzedzone złożeniem do 1 października 2024 r Prezesowi URE do uzgodnienia planu rozwoju[5], w części przewidującej, że system ciepłowniczy będzie spełniał warunki systemu efektywnego w perspektywie do 31 grudnia 2025 r.

[1] Stosownie do art. 7b ust. 5 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z nast. zm.).
[2] Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1762).
[3] Kara nie może być niższa niż 2000 zł i nie może być wyższa niż 15 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
[4] Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436).
[5] O którym mowa w art. 16 ustawy Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn zm.).

źródło: URE
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ