Partner serwisu
08 lipca 2024

NSA oddalił skargę ClientEarth - proces zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrowni Bełchatów przeprowadzony został prawidłowo

Kategoria: Aktualności

26 czerwca 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną złożoną przez Fundację „ClientEarth Prawnicy dla Ziemi”.

NSA oddalił skargę ClientEarth - proces zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrowni Bełchatów przeprowadzony został prawidłowo

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną złożoną przez Fundację „ClientEarth Prawnicy dla Ziemi”, która domagała się udziału fundacji na prawach strony w postępowaniu dotyczącym zmiany pozwolenia zintegrowanego Elektrowni Bełchatów w zakresie dostosowania instalacji do Konkluzji BAT. NSA potwierdził tym samym wcześniejsze rozstrzygnięcia administracyjne i sądowe w tym zakresie.
Orzeczenie NSA jest prawomocne. Oddalenie skargi kasacyjnej oznacza, że dokumentacja wniosku PGE GiEK została sporządzona w sposób prawidłowy, a prowadzone przez Marszałka Województwa Łódzkiego postępowanie administracyjne i rozstrzygnięcie w postaci Decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z 30.06.2021 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie dostosowania do Konkluzji BAT również zostało wydane w sposób prawidłowy.
Elektrownia Bełchatów, tak jak i pozostałe elektrownie należące do PGE GiEK, działa zgodnie z przepisami prawa zarówno krajowego, jak i europejskiego spełniając dopuszczalne normy emisji poszczególnych substancji do atmosfery. Mając na uwadze dobro środowiska naturalnego, na projekty inwestycyjne związane z modernizacją Elektrowni Bełchatów oraz ochroną powietrza, w latach 2007-2016 przeznaczonych zostało ponad 7,7 miliarda złotych, a na dostosowanie jednostek wytwórczych do europejskich przepisów emisyjnych kolejny 1 miliard złotych.

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna osiągnęła znaczny postęp w obszarze ochrony środowiska. Dzięki podjętym, z odpowiednim wyprzedzeniem, decyzjom o realizacji projektów modernizacyjnych, we wszystkich oddziałach, w tym w Elektrowni Bełchatów zastosowane zostały technologie, które znacznie ograniczyły emisje substancji do atmosfery, jeszcze przed obowiązywaniem wymogów konkluzji BAT – mówi Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Od początku lat 90. Elektrownia Bełchatów zredukowała emisję dwutlenku siarki o 93%, tlenków azotu o 66%, a pyłów o 99%. Taki efekt został osiągnięty głównie dzięki wdrożeniu technologii poprawiających efektywność energetyczną.  
Elektrownia Bełchatów jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski – produkcja pokrywa około 20 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

 

źródło: Departament Komunikacji i Współpracy z Mediami PGE GiEK
fot. zasoby autora
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ