Partner serwisu
14 listopada 2014

Wzrost przychodów JSW w III kwartale

Kategoria: Aktualności

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej w okresie od lipca do września 2014 roku wyprodukowała ponad 3,9 miliona ton węgla, czyli blisko 60 procent więcej niż kwartał wcześniej, na co złożyło się przezwyciężenie problemów geologicznych i przejęcie od sierpnia Kopalni Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice.

Wzrost przychodów JSW w III kwartale

Dzięki wyższej produkcji wyraźnie spadły jednostkowe koszty wydobycia, znacząco w ujęciu kwartał do kwartału wzrosła także sprzedaż węgla. Zarówno ceny węgla tak koksowego, jak i do celów energetycznych pozostały w trzecim kwartale na niezmiennym poziomie, ceny koksu nieznacznie spadły.

Grupa zanotowała dodatni wynik finansowy, prawie 39 milionów złotych, w porównaniu do drugiego kwartału zakończonego stratą.

Wyniki III kwartału pokazują, że spółka systematycznie poprawia efektywność działania. Wciąż funkcjonujemy w trudnym otoczeniu makroekonomicznym, ale  nie stoimy z założonymi rękami i nie czekamy na odbicie cen węgla, ale skutecznie działamy. W obecnej sytuacji dla zarządu ważne jest - oprócz ciągłej racjonalizacji kosztów - obniżenie wydatków inwestycyjnych. Wprowadzamy rozwiązania, które – w naszym zamierzeniu –pozwolą  w przyszłym roku  doprowadzić do dodatnich przepływów pieniężnych. Wiemy, że nie obędzie się bez redukcji kosztów w obszarze niektórych przywilejów pracowniczych, co zresztą wprowadzają wszystkie spółki górnicze – mówi Jarosław Zagórowski, prezes Zarządu JSW. 

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (czyli EBITDA) Grupy Kapitałowej JSW wyniósł w trzecim kwartale  375 mln zł,  wobec ujemnej EBITDA w wysokości 14 mln zł kwartał wcześniej. Do tak mocnej poprawy tego wskaźnika przyczyniły się dwa główne czynniki - oczekiwany wzrost wolumenu sprzedanego węgla oraz księgowy zysk na okazjonalnym nabyciu KWK Knurów-Szczygłowice.

W III kwartale rosło systematycznie wydobycie węgla. W porównaniu z drugim kwartałem, kiedy ze względu na nawarstwienie się wyjątkowo niekorzystnych warunków geologicznych, dobowe wydobycie było na niskim poziomie, obecnie osiągnęło już satysfakcjonujący poziom. We wrześniu wydobycie dobowe przekroczyło 55 tys. ton (71 tys. ton razem z KWK Knurów Szczygłowice). Wzrosła o ponad 38% kwartał do kwartału sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych. Mimo utrzymujących się niskich cen na świecie wzrosły przychody Grupy ze sprzedaży węgla, a spółce udało się utrzymać średnią cenę sprzedaży węgla na podobnym poziomie jak w II kwartale.

Istotne jest dla nas to, że produkcja węgla w naszych kopalniach powróciła na właściwe poziomy. Przyszły rok będzie też pierwszym pełnym rokiem produkcji kopalni Knurów-Szczygłowice na rzecz JSW i sądzę, że możemy mówić o wydobyciu rzędu 17 milionów ton w 2015 roku –  podkreśla Prezes JSW.

W segmencie koksowym wolumen sprzedaży koksu zwiększył się w trzecim kwartale o 1 procent w porównaniu z drugim kwartałem 2014 roku. Ceny koksu spadły jednak o prawie 2 procent, co w głównej mierze przyczyniło się do niższych o 2 procent przychodów w tym segmencie. Niemniej EBITDA tego obszaru działalności JSW nieznacznie poprawiła się z kwartału na kwartał.

źródło i fot.: JSW

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ