Partner serwisu
19 listopada 2014

Konsultacje „Polityki Energetycznej…”

Kategoria: Aktualności

– Jeszcze w grudniu kolejna wersja „Polityki Energetycznej Polski do 2050 r.” powinna trafić do konsultacji społecznych – powiedział Janusz Michalski, naczelnik w Departamencie Energetyki MG, podczas konferencji EuroPower.

Konsultacje „Polityki Energetycznej…”

Michalski przypomniał wyzwania, jakie stoją przed energetyką. – To wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej się gospodarki, uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i ropy, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska oraz nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw i energii.

Naczelnik w Departamencie Energetyki MG wyjaśnił, że nowe prawo w zakresie energetyki zakłada zrównoważenie trzech celów: bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i konkurencyjności gospodarki.

Podsumowując najważniejsze założenia „Polityki Energetycznej…”, Janusz Michalski podkreślił, że:

  1. Bilans energetyczny Polski będzie zbliżony do bilansu, który ukształtuje się w Polsce około 2035 r. w wyniku realizacji podjętych już działań i decyzji.
  2. Węgiel kamienny i brunatny pozostaną podstawowymi paliwami dla energetyki.
  3. Gaz ziemny pozostanie paliwem wykorzystywanym przez przemysł oraz w elektroenergetyce jako moce szczytowe i zapewniające moc rezerwową dla OZE.
  4. Pozycja gazu ziemnego będzie uzależniona od wysokości cen uprawnień do emisji CO2 oraz od możliwości i kosztów pozyskania gazu ze źródeł niekonwencjonalnych.
  5. Rola OZE wzrośnie w związku z realizacją zobowiązań UE.
  6. Dalszy rozwój OZE uzależniony będzie od osiągniecia dojrzałości ekonomicznej, jednakże należy przyjąć, że ich udział będzie wzrastał ze względu na realizację zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE.
  7. Program jądrowy będzie realizowany w obecnym kształcie.
  8. Efektywność energetyczna pozostanie priorytetem.
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ