Partner serwisu
12 grudnia 2014

ENERGOPOMIAR: Zmiany kadrowe w Biurze Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

Kategoria: Aktualności

Od 1 grudnia 2014 roku obowiązki Dyrektora Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. pełni pan Daniel Masyk.

ENERGOPOMIAR: Zmiany kadrowe w Biurze Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

Daniel Masyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2012 roku rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w zakresie prawnych aspektów procesu inwestycyjnego oraz prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem umów gospodarczych i prawa energetycznego.

Od 2009 roku pracuje w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Początkowo zajmował stanowisko specjalisty ds. prawnych w Biurze Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego. Był odpowiedzialny za przygotowywanie umów i analiz prawnych na potrzeby „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., sporządzanie ofert przetargowych, pism i odwołań, a także reprezentowanie Spółki przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Do jego obowiązków należało także opracowywanie i analiza SIWZ oraz umów dla Zamawiającego, reprezentowanie Zamawiającego jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, weryfikacja ofert pod względem formalno-prawnym oraz rekomendowanie Zamawiającemu najkorzystniejszej oferty.

Uczestniczył także w pracach zespołów Inżyniera Kontraktu jako specjalista ds. prawnych, podczas których opiniował umowy z wykonawcami i podwykonawcami, przygotowywał analizy prawne związane z problemami inwestycyjnymi (m.in. prawo ochrony środowiska i prawo budowlane) oraz oceniał roszczenia wykonawców.

Wśród projektów inwestycyjnych, w których brał udział można wymienić m.in.: budowę bloku energetycznego o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza, budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, budowę instalacji DeNOx w Elektrowni Kozienice, budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ