Partner serwisu
03 lutego 2015

Projekt zmiany ustawy Prawo energetyczne

Kategoria: Aktualności

Rada Ministrów 3 lutego 2015 r. przyjęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, przedłożone przez ministra gospodarki.

Projekt zmiany ustawy Prawo energetyczne

Rząd pracując nad projektem ustawy o OZE, zaproponował stosowne przepisy prawne, dlatego dalsze procedowanie nad poselskim projektem stało się bezprzedmiotowe.

Ustawa o OZE

W chwili obecnej w Parlamencie RP prowadzone są prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. W trakcie prac strona rządowa rekomendowała propozycje zmian ww. projektu, w szczególności w zakresie wprowadzenia instrumentów wspierających rozwój energetyki prosumenckiej. Wprowadzone tam zostały stosowne rozwiązania obejmujące również zakres merytoryczny przepisów zawartych w ww. projekcie poselskim.

Główne propozycje zmian:

  • podwyższenie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej (zrównanie zasad jej kształtowania z ceną obowiązującą dla pozostałych podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE w oparciu o prowadzenie działalności gospodarczej;
  • odformalizowanie zasad i warunków wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE, biogazu rolniczego oraz wytwarzania biopłynów;
  • uregulowanie obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej przez osobę fizyczną oraz przedsiębiorcę;
  • administracyjne odciążenie ww. podmiotów  od procedur koncesyjnych na produkcję energii elektrycznej.

Pozytywnym efektem tych regulacji będzie racjonalizacja zużycia energii w instytucjach publicznych i prywatnych świadczących usługi społeczeństwu oraz zmniejszenie energochłonności gospodarki.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

fot. freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ