Partner serwisu
11 lutego 2015

URE: Dostarczanie danych o energii z kogeneracji za 2014 rok

Kategoria: Aktualności

Do 28 lutego 2015 r. przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji powinny dostarczyć do URE dane o ilości i wartości energii wytworzonej w 2014 r.

URE: Dostarczanie danych o energii z kogeneracji za 2014 rok

Termin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wezwał przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji do nadesłania danych o produkcji i sprzedaży tej energii w 2014 r. Termin nadsyłania informacji upływa 28 lutego 2015 r.

Dane te posłużą obliczeniu średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w 2014 r. oraz określeniu wysokości opłat zastępczych obowiązujących w roku następnym.

Regulator przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy − Prawo energetyczne, karze podlega ten, kto odmawia udzielenia informacji, o których mowa w art. 28 ustawy, bądź świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji. Pod pojęciem odmowy udzielenia informacji rozumiane jest także przekroczenie terminu udzielenia odpowiedzi.

Źródło: URE

fot. freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ