Partner serwisu
16 lutego 2015

Dzisiaj i jutro energetyki

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Raport Annual Energy Outlook 2014 dokonuje podsumowania skutków, jakie wywierają niedawno wprowadzone zmiany w legislacji i regulacji stanowej  i federalnej. Są to zwłaszcza zrewidowane standardy emisji CO2 i mechanizmy relacji z sektorem bankowym, zaktualizowane standardy dla paliw odnawialnych (OZE) oraz uwzględnienie modyfikacji obowiązujących stanowych standardów struktury paliw odnawialnych i innych regulacji wprowadzonych od opublikowania raportu AEO 2013.

 

Dzisiaj i jutro energetyki

Aktualizacja scenariusza odniesienia (AEO 2014 Reference case), uwzględniająca dokonane zmiany otoczenia prawnego, wpłynęła na zmiany wartości, opisujących ten scenariusz.

Podstawowe przemiany dotyczą sektorów:

•    makroekonomiki,

•    mieszkalnictwa, usług i przemysłu,

•    transportu,

•    ropy naftowej, gazu ziemnego i rynków produktów pochodnych,

•    energii elektrycznej.

Szereg przemian

Przykładowe dla sektora elektroenergetyki zmiany objęły:

•    zrewidowane podejście do wartości rezerwy mocy, z rozróżnieniem regionów i z wykorzystaniem wymagań Północnoamerykańskiej Korporacji Niezawodności (NAERC)/Niezależnego Operatora Systemu (ISO) wraz z opłatami za moc zainstalowaną, wyznaczanymi jako kombinacja uśrednionych kosztów zdyskontowanych dla turbin gazowych oraz wartości kosztów krańcowych mocy dla modelu elektroenergetyki;

•    zrewidowane zasady zarządzania rezerwą wirującą z wyznaczaniem bezpośrednim wymaganych poziomów w funkcji struktury technologii wytwórczych, stosowanych dla pokrycia regionalnego zapotrzebowania szczytowego w celu umożliwienia lepszego odwzorowania wymagań mocy zainstalowanej i kosztów w regionach lub przypadkach wysokiej penetracji technologii o generacji nieciągłej („intermittent”);

•    zrewidowane założenia odnośnie do potencjału wycofań mocy w energetyce jądrowej w pewnych regionach, w celu lepszej reprezentacji wpływu wzrastających kosztów eksploatacyjnych i niskich cen energii elektrycznej. Wcześniej zgłaszane wycofania mocy jądrowych wprowadza się jako wartości planowane;

•    zrewidowane zasoby wymagań dla rtęci i substancji toksycznych w powietrzu (MATS) w zakresie dotyczącym sektora energii elektrycznej w celu uwzględnienia potencjalnych zmian modernizacyjnych w zakresie odpylaczy elektrostatycznych i wymagań dotyczących elektrowni ze skruberami suchymi dla wprowadzania filtrów tkaninowych i przy zrewidowanych kosztach modernizacji wtrysku sorbentu stałego i filtrów tkaninowych;

•    zrewidowane traktowanie prawnych zasad opodatkowania wytwarzania (PTC) dla stosowanych technologii wytwórczych wykorzystujących zasoby odnawialne – zgodnych z amerykańską umową ATRA z 2013 r., łącznie z rewizją obowiązujących dat dla technologii wymienianych w ustawie PTC w celu wykorzystania koncepcji projektowania.

Więcej przeczytacie Państwo w magazynie "Energetyka Cieplna i Zawodowa" 1/2015.

fot. freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ