Partner serwisu
20 kwietnia 2015

Planowane wydanie uprawnień do emisji

Kategoria: Aktualności

Informacje w sprawie uprawnień do emisji dla przemysłu i na produkcję ciepła oraz dla producentów energii elektrycznej.

Planowane wydanie uprawnień do emisji

Uprawnienia dla przemysłu i na produkcję ciepła, w oparciu o postanowienia art. 10a dyrektywy 2003/87/WE  

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji zostało przyjęte przez Radę Ministrów 10 kwietnia br. Na jego podstawie zostaną wydane uprawnienia do emisji na rok 2015 na rachunki prowadzących instalacje w rejestrze Unii. Z informacji otrzymanej od Komisji Europejskiej wynika, że techniczne przekazanie uprawnień do emisji będzie możliwe po 21 kwietnia br.

Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności corocznego dostosowania przydziałów uprawnień do emisji w związku z:

  • całkowitym lub częściowym zaprzestaniem działalności;
  • znaczącym zwiększeniem lub zmniejszeniem zdolności produkcyjnej instalacji;
  • połączeniem dwóch instalacji w jedną;
  • zmianami w wykazie sektorów lub podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji (decyzja Komisji 2014/9/UE i 2014/746/UE).

Uprawnienia do emisji dla producentów energii elektrycznej, w oparciu o postanowienia art. 10c dyrektywy 2003/87/WE

13 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji. Na jego podstawie uprawnienia do emisji dla producentów energii elektrycznej na rok 2014 zostaną wydane na rachunki prowadzących instalacje w rejestrze Unii. Z informacji otrzymanej od Komisji Europejskiej wynika, że techniczne przekazanie uprawnień do emisji będzie możliwe po 22 kwietnia br.

W przypadku energetyki uprawnienia do emisji są wydawane zgodnie z zasadą ex-post, a więc dopiero po udokumentowaniu poniesionych kosztów na zadania inwestycyjne uwzględnione w Krajowym Planie Inwestycyjnym (zawiera inwestycje w zakresie modernizacji i poprawy infrastruktury energetycznej).

Zmiana rozporządzenia polega na dodaniu tabeli 3, określającej liczbę uprawnień do emisji przyznanych instalacjom wytwarzającym energię elektryczną podlegających wydaniu na rok 2014, stosowanie do udokumentowanych kosztów kwalifikowanych poniesionych w okresie 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2014 r.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Fot. freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ