Partner serwisu
08 maja 2015

PGNiG: Wzrost efektywności i ograniczenie kosztów

Kategoria: Aktualności

W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła 1,2 mld zł zysku netto, czyli o 5% więcej niż w analogicznym okresie ub.r., głównie dzięki większej efektywności działania oraz ograniczeniu kosztów w tym kosztów zakupu gazu. Tak dobre wyniki zostały osiągnięte pomimo drugiej pod rząd łagodnej zimy.

PGNiG: Wzrost efektywności i ograniczenie kosztów

Na poziomie działalności operacyjnej Grupa odnotowała  wzrost wyniku EBITDA o 7%  do 2,3 mld zł wobec 2,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.  Największy, bo 38% udział w wyniku EBITDA Grupy miał segment Poszukiwania i Wydobycie. Udział segmentu Obrót i Magazynowanie wyniósł 27%, segmentu Dystrybucja 22%, a segmentu Wytwarzanie 13%. Grupa PGNiG zanotowała 31% wzrost przychodów ze sprzedaży do prawie 12,5 mld zł w pierwszym kwartale 2015 roku wobec 9,5 mld zł w pierwszym kwartale 2014 roku.

Segment Poszukiwanie i Wydobycie - wzrost wolumenu sprzedaży ropy

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w pierwszym kwartale 2015 wyniosły 1,2 mld zł, czyli o 25% mniej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast zysk EBITDA osiągnął 878 mln zł w pierwszym w kwartale  2015 roku – co oznacza spadek  o 22% w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku.

Na wyniki segmentu wpływ miał 21% wzrost wolumenu sprzedaży ropy, redukcja kosztów, a także zmniejszenie przychodów ze sprzedaży ropy o 200 mln zł spowodowane prawie 40% spadkiem jej cen wyrażonych w PLN.

Wydobycie ropy naftowej i kondensatu w Grupie wzrosło o ok. 20% do 386 tys. ton w 2015 roku wobec 322 tys. ton w pierwszym kwartale 2014 r.

Wydobycie gazu ziemnego  w przeliczeniu na gaz wysokometanowy w pierwszym kwartale 2015 roku było porównywalne do analogicznego okresu ub.r. i wyniosło 1,2 mld m sześc.

Wzrost marży na sprzedaży gazu 

Na wynik segmentu Obrót i Magazynowanie w pierwszym kwartale 2015 roku wpływ miało m.in. obniżenie jednostkowego kosztu pozyskania gazu. W efekcie marża na sprzedaży gazu wysokometanowego wyniosła plus 4% w pierwszym kwartale 2015 roku w porównaniu do plus 3% w analogicznym kwartale 2014 roku. Przychody segmentu wzrosły o 41% do ok. 11,2 mld zł.

Sprzedaż gazu GK PGNiG wzrosła o 2,8 mld m sześc. do 7,7 mld m sześc. w pierwszym kwartale 2015 roku w porównaniu do 4,9 mld m sześc. w pierwszym kwartale 2014 roku. Wzrost sprzedaży gazu przez Towarową Giełdę Energii wyniósł 2,8 mld m sześc. W podziale na poszczególne grupy odbiorców sprzedaż gazu wzrosła w segmentach do TGE, do klientów PGNiG Sales & Trading oraz do elektrowni i ciepłowni.

Wyższe wolumeny sprzedaży poprawiają wynik segmentu Dystrybucja

Segment Dystrybucja zanotował 5% wzrost przychodów ze sprzedaży do 1,3 mld zł w pierwszym kwartale 2015. Wzrost przychodów był spowodowany rosnącym o 1% wolumenem dystrybuowanych gazów do 3,3 mld m sześc., dzięki niższej o 0,6 stopnia Celsjusza średniej temperaturze.

Ceny energii elektrycznej i ciepła wpłynęły na sprzedaż segmentu Wytwarzanie

W pierwszym kwartale 2015 roku przychody ze sprzedaży segmentu Wytwarzanie wzrosły o 6% do 688 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku.  Jest to efekt wyższych cen energii elektrycznej i ciepła. Sprzedaż z własnej produkcji energii elektrycznej wyniosła 1,39 TWh w pierwszym kwartale 2015 roku, podobnie jak w pierwszym kwartale 2014 r. a sprzedaż ciepła obniżyła się o 2,5% do 15,1 PJ.

Źródło i fot.: PGNiG

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ