Partner serwisu
13 maja 2015

Power-to-Gas: rusza wspólny projekt Grupy PGE i GAZ-SYSTEMU S.A.

Kategoria: Aktualności

PGE Polska Grupa Energetyczna i Operator Gazociagów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pracują nad zastosowaniem technologii magazynowania energii polegającej na przemianie energii elektrycznej na inny nośnik energii, tj. na paliwo gazowe.

Power-to-Gas: rusza wspólny projekt Grupy PGE i GAZ-SYSTEMU S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna i Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wytypowały opracowanie „Studium Wykonalności budowy instalacji Power-to-Gas” spośród listy podstawowych projektów rozwojowych o wspólnym obszarze zainteresowania. Studium zostanie wykonane w 2015 r.

Magazynowanie energii

Zgodnie ze wstępnymi założeniami instalacja Power-to-Gas przeznaczona będzie do magazynowania nadwyżek energii elektrycznej wytwarzanej przez farmy wiatrowe, poprzez przemianę nadmiaru energii elektrycznej w paliwo przyszłości, jakim jest wodór. Będzie to możliwe dzięki procesowi elektrolizy, a uzyskany w ten sposób wodór może zostać zatłoczony do sieci gazowej oraz będzie dalej wykorzystany jako zeroemisyjny nośnik energii. Magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej jest jednym z głównych wyzwań przed jakim stoi obecnie sektor elektroenergetyczny. Krajowa sieć gazociągów przesyłowych, oprócz zdolności zapewnienia nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego do odbiorców, dysponuje również zdolnościami magazynowania energii w postaci innych paliw gazowych, m.in. wodoru. 

Grupa PGE jest liderem na rynku elektroenergetycznym w Polsce i za cel stawia sobie poszukiwanie innowacyjnych projektów podnoszących wartość przedsiębiorstwa. Nawiązanie współpracy z GAZ-SYSTEM S.A. pozwoli połączyć operacyjnie infrastrukturę energetyczną i gazową z korzyścią dla obu partnerów oraz na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa energetycznego państwa – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Pomyślna realizacja budowy instalacji Power-to-Gas może doprowadzić do wyprodukowania niskoemisyjnego paliwa przyszłości i z tego powodu doskonale pasuje do Grupy PGE, która dynamicznie dywersyfikuje swój miks energetyczny. Instalacja Power-to-Gas jest również dla nas atrakcyjna, ponieważ może pozwolić na zagospodarowanie nadwyżek energii elektrycznej z parku wiatrowego Grupy PGE, który do końca tego roku powiększy się jeszcze o ponad 200 MW nowych mocy i będzie wynosić ponad 500 MW.

Budowa instalacji
Budowa instalacji Power-to-Gas jest jednym z elementów tworzenia inteligentnej sieci gazowej. Współpraca GAZ-SYSTEM S.A. z sektorem elektroenergetycznym umożliwi rozwój naszej spółki
w zupełnie nowych obszarach. Realizacja tego projektu pozwoli na oferowanie nowych usług, a także zwiększy efektywność wykorzystywanej infrastruktury. Pełniąc rolę lidera w inicjowaniu nowych rozwiązańi aktywnym kształtowaniu sektora gazowego w Polsce chcemy, poprzez współpracę
z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi osiągnąć efekt synergii, co pozwoli na wzmocnienie całego sektora energetycznego  – mówi Jan Chadam, prezes zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Zgodnie z zapisami Listu intencyjnego spółki przeprowadzą postępowanie o udzielenie zamówienia
na wykonanie „Studium Wykonalności budowy instalacji Power-to-Gas”. Jednocześnie powołana zostanie Grupa Robocza złożona z przedstawicieli PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., która będzie odpowiedzialna za organizację i koordynację prac związanych z opracowaniem Studium Wykonalności. Po jego wykonaniu zostanie podjęta decyzja, co do dalszych działań w zakresie ewentualnej współpracy przy realizacji wybranych projektów.

Źródło: PGE

Fot. freeimages.com

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ