Partner serwisu
01 czerwca 2015

PGE i PZU będą wspólnie wspierać rozwój nowych technologii

Kategoria: Aktualności

PGE Polska Grupa Energetyczna i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU podpisały List intencyjny dotyczący wsparcia dla innowacyjnych projektów. Zgodnie ze wstępnymi założeniami współpracy PGE i PZU zamierzają poszukiwać możliwości inwestowania w innowacyjne spółki oraz perspektywiczne projekty we wczesnej fazie rozwoju.

PGE i PZU będą wspólnie wspierać rozwój nowych technologii

Zarówno PGE, jak i PZU, to liderzy w swoich sektorach rynku, dlatego widzą potrzebę inwestowania
w ambitne projekty, które mają na celu rozwijanie nowych technologii, ale obecnie znajdują się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju. Projekty tego typu związane są zazwyczaj z wysokim ryzykiem, którym trzeba profesjonalnie zarządzać, jednak w przypadku sukcesu i komercjalizacji wyników prowadzonych badań, mogą dać ponadprzeciętną wartość dodaną, poprawiającą jakość i wyniki działalności operacyjnej zarówno Grup PGE i PZU, jak i sektorów, w których oba przedsiębiorstwa działają.

PGE jest liderem rynku energetycznego i z tego powodu ciąży na nas szczególna misja pełnienia roli podmiotu stymulującego rozwój technologiczny. Jako największy gracz na tym rynku w Polsce chcemy wpierać innowacyjność i korzystać z nowych, efektywnych technologii, a tym samym zwiększać wartość spółki dla akcjonariuszy – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podpisany 29 maja list intencyjny wynika z potrzeby wsparcia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez wykorzystanie posiadanych kompetencji branżowych i wieloletniego doświadczenia – PGE w zakresie energetyki i Grupy PZU w obszarze instrumentów i rynków finansowych. PZU i PGE deklarują intencję współpracy w ramach rozważanych inwestycji
w innowacyjne spółki lub fundusze venture capital, prowadzone przez doświadczone firmy zarządzające.

Udział w naszym przedsięwzięciu takich partnerów jak PGE, wzmacnia je o element silnych kompetencji branżowych. Te są nieocenione przy wyborze konkretnych projektów inwestycyjnych oraz ich późniejszym wprowadzeniu na rynek - mówi Ryszard Trepczyński, członek zarządu Grupy PZU odpowiedzialny za Pion Inwestycji.

Partnerzy chcą także dążyć do stworzenia funkcjonującego systemu współpracy środowisk naukowych z polskim światem biznesu, ze szczególnym naciskiem na zwiększanie konkurencyjności polskiego przemysłu. Projekty wsparte zostaną ponadto posiadaną przez spółki wiedzą ekspercką. PGE i PZU zamierzają w rozważanych przedsięwzięciach w optymalny sposób wykorzystać środki publiczne przeznaczone na wsparcie rozwoju technologicznego w Polsce.

Zgodnie ze strategią biznesową Grupy PGE na lata 2014-2020, innowacyjność jest elementem łączącym wszystkie strategiczne cele przedsiębiorstwa. Od roku 2015 Grupa PGE zamierza przeznaczać 1,5% zysku netto rocznie na działania w obszarze badań i rozwoju.

Źródło: PGE

Fot. freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ