Partner serwisu
01 czerwca 2015

Jak znaleźć idealną parę? Rynkowa energetyka a RCM

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Nigdy rynek nie zmieniał się tak dynamicznie jak teraz. Poza zmianami legislacyjnymi oraz zmienną kondycją techniczną majątku nic innego nie wymuszało nagłych zmian w politykach remontowych. Teraz znaczny wpływ mają również ciągłe zmiany strategii biznesowych i decyzje akcjonariuszy. Efektywne zarządzanie majątkiem firmy to właściwe zarządzanie ryzykiem. Zastosowanie metodologii RCM pozwala na zmierzenie ryzyka i podjęcie właściwej decyzji o najbardziej efektywnej strategii remontowej.

 

Jak znaleźć idealną parę? Rynkowa energetyka a RCM

W energetyce polskiej największa wiedza ekspercka pochodzi z elektrowni konwencjonalnych. Opiera się na doświadczeniu kadry inżynieryjno-technicznej. Inaczej niż w energetyce wiatrowej, odpowiedzialność za planowanie strategii remontowych leży po stronie właściciela majątku. W dobie niestabilnych wskaźników ekonomicznych i częstych zmian strategii biznesowych, zarządzanie remontami i majątkiem fi rmy jest pod presją maksymalnej niezawodności, niskich kosztów i elastyczności w zmianach planów remontowych.

I tutaj z pomocą przychodzi metodologia RCM. Zastosowanie jej pozwala na zmierzenie ryzyka i na tej podstawie podjęcia właściwiej decyzji o najbardziej efektywnej strategii remontowej. RCM to proces oparty tylko i aż na technicznej wiedzy ludzkiej i danych statystycznych. Wdrożenie go nie jest łatwe, bo zależy głównie od dobrego zarządzania zmianą i wiedzą. Pomimo tego w obecnym dynamicznym otoczeniu biznesowym, wydaje się być rozwiązaniem idealnym.

Dzięki zastosowaniu RCM możliwe jest osiągnięcie maksymalnej niezawodności. Właściwie zdefi niowany proces RCM wspierany narzędziami IT to droga do szybkich reakcji na zmiany i ciągłego doskonalenia się organizacji.

Więcej przeczytacie Państwo w numerze 3/2015 magazynu Energetyka Cieplna i Zawodowa

fot. BMP

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ