Partner serwisu
02 czerwca 2015

Hurtowy rynek energii i gazu będzie bardziej przejrzysty

Kategoria: Aktualności

Rada Ministrów 2 czerwca 2015 r. przyjęła nowelizację ustawy Prawo energetyczne, dzięki której hurtowy rynek energii stanie się bardziej przejrzysty. Nowelizacja zapewni stosowanie rozporządzenia europejskiego 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii, a  wprowadzone rozwiązania będą sprzyjać eliminowaniu z niego nieuczciwych praktyk giełdowych i manipulacji cenami hurtowymi towarów energetycznych.

Hurtowy rynek energii i gazu będzie bardziej przejrzysty

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne zapewni stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (tzw. rozporządzenie REMIT). Jego głównym celem jest monitorowanie hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu, wykrywanie na nim manipulacji oraz zwalczanie nadużyć polegających na niewłaściwym wykorzystywaniu informacji wewnętrznych.

REMIT

Rozporządzenie REMIT obowiązuje w polskim porządku prawnym. Wymaga jednak rozszerzenia uprawnień Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także wskazania sankcji za naruszenie jego przepisów. Właściwe stosowanie rozporządzenia REMIT wymagało zmian ustawowych.

Prezes URE

W celu zapewnienia wykonywania obowiązków wynikających z rozporządzenia REMIT, w ustawie - Prawo energetyczne rozszerzono kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz stworzono podstawy do jego współpracy z innymi podmiotami regulacyjnymi w zakresie spełniania wymogów rozporządzenia. W tym zakresie Prezes URE będzie współpracował z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Nadzoru Finansowego. W przepisach ustawowych określono także podstawy prawne do współpracy organów krajowych: URE, UOKiK i KNF ze sobą oraz z ACER.

ACER

Zgodnie z przepisami zawartymi w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne Prezes URE został zobowiązany do przekazywania ACER informacji o podejrzeniach manipulacji na rynku energii. Ma on również prowadzić rejestr uczestników hurtowego rynku energii oraz zająć się kontrolą i prowadzeniem postępowań wyjaśniających w sprawie manipulacji (lub jej prób) oraz niewłaściwego wykorzystania informacji wewnętrznej na rynku energii. Prezes URE będzie mógł także nakładać kary pieniężne za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Mniej obowiązków

Dodatkowym celem projektu nowelizacji ustawy jest zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych nałożonych na niektóre przedsiębiorstwa energetyczne. Zdjęty zostanie z nich obowiązek rachunkowy sporządzania odrębnego bilansu oraz rachunku zysków i strat dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Źródło: MInisterstwo Gospodarki

Fot. freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ