Partner serwisu
06 sierpnia 2015

Autobus energetyczny w sierpniu podróżuje po Małopolsce

Kategoria: Aktualności

Zachodzące zmiany klimatyczne, przejawiające się ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, są coraz bardziej zauważalne i coraz bardziej niebezpieczne zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. W Polsce łączną wartość strat spowodowanych przez niekorzystne zjawiska pogodowe i klimatyczne, mające miejsce w latach 2001- 2011 oszacowano na około 90 mld zł. Najbardziej poszkodowanym w tym okresie, z powodu następujących po sobie silnych mrozów, suszy i powodzi było województwo małopolskie.

Autobus energetyczny w sierpniu podróżuje po Małopolsce

Aby zminimalizować negatywne skutki zachodzących zmian klimatycznych w Polsce, Rada Ministrów RP, w październiku 2013 roku przyjęła tzw.: Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, z perspektywą do roku 2030 (tzw.: SPA 2020). Jest to pierwszy dokument, który poświęcony jest wyłącznie kwestiom przygotowania się poszczególnych regionów do zachodzących zmian klimatu.

Opisane w SPA2020 działania, dotyczą przede wszystkim tego, jak przygotować się na występujące coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe, tak, aby zminimalizować straty. Dokument ma pomóc we wdrażaniu gospodarki zrównoważonej ,  wykorzystującej  nowoczesne  technologie. W konsekwencji, realizacja założeń SPA 2020 ma mieć pozytywny wpływ na działania z zakresu ochrony środowiska,  na komfort życia ludzi, a także pozytywnie stymulować rozwój innowacyjnej gospodarki. 

Tempo zmian...

Wszelkie działania ukierunkowane na ograniczenie tempa zachodzących zmian klimatycznych mają być realizowane zarówno przez instytucje publiczne jak i jednostki prywatne. Zakres działań obejmuje inwestycje w nowoczesne technologie i infrastrukturę, zmiany regulacji prawnych (np.: w kierunku ograniczenia możliwości zabudowy terenów zalewowych) a także kampanie edukacyjne i informacyjne. Bardzo istotną kwestią jest również aktywna współpraca jednostek prywatnych z samorządami w zakresie inicjatyw lokalnych.

Autobus Energetyczny
Aby zwiększyć świadomość wśród mieszkańców Polski na temat zachodzących zmian klimatycznych i możliwość zadbania o środowisko w skali lokalnej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii uruchomiła kampanię informacyjną pn.: Autobus Energetyczny – mobilne centrum informacyjno-edukacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu. Jest to swojego rodzaju interaktywna wystawa nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku. Podróżujący na pokładzie autobusu eksperci, opowiadają pojawiąjącym się w nim gościom o możliwościach i korzyściach  ich zastosowania zarówno dla ludzi jak i dla środowiska naturalnego. W sierpniu autobus będzie podróżował po województwie małopolskim. Jego aktualną trasę można sprawdzić na stronie www.autobusenergetyczny.pl

Projekt realizowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A., dzieki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Źródło i fot.: NFOŚiGW

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ