Partner serwisu
08 września 2015

Klucz Sukcesu dla Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Kategoria: XVII Sympozjum Energetyka Bełchatów

Podczas Gali Energetyki Klucz Sukcesu za Program Promocji marki Ciepło Systemowe oraz wkład w rozwój polskiego ciepłownictwa otrzymała Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

Klucz Sukcesu dla Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

– Bezsprzeczną niewątpliwie domeną obydwu Panów jest posiadana wiedza branżowa i szerokie horyzonty, dzięki którym działalność IGCP jest tak dynamiczna i merytoryczna. W ich przypadku, dodatkowo pozwala jednocześnie na dzielenie się swoimi doświadczeniami i obserwacjami w ramach konferencji i seminariów specjalistycznych, których z ich udziałem odbyło się bardzo wiele – tak o Jacku Szymczaku oraz Bogusławie Regulskim mówił podczas laudacji docent dr inż. Paweł Skowroński.

Statuetkę z rąk Adama Grzeszczuka, prezesa zarządu BMP, oraz doc. dr inż. Pawła Skowrońskiego odebrał Bogusław Reguski, wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Podczas uroczystej Gali wręczono również podziękowania dla Honorowego Gospodarza PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, które odebrał Mirosław Niewiadomski, dyrektor Biura Ochrony Środowiska PGE GiEK.

 

Laudacja

Szanowni Państwo,

Redakcja Magazynu "Energetyka Cieplna i Zawodowa" przyznała Statuetkę Klucza Sukcesu Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie uznając szczególną wartość jednego z prowadzonych przez Izbę projektów – Programu Promocji marki Ciepło Systemowe.

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie powstała w roku 1998 z przekształcenia Izby Gospodarczej Energetyka Cieplna, a następnie połączyła się z Fundacją - Unią Ciepłownictwa. Izba jest kontynuatorem działań i tradycji powstałej jeszcze w latach 80. Krajowej Rady Energetyki Cieplnej. Dzisiaj Izba zrzesza ponad 280 podmiotów, integruje i reprezentuje interesy firm ciepłowniczych z całego kraju.

Osiągnięcia IGCP to przede wszystkim wynik pracy jej zarządu. W przypadku tej Izby fakt ten wymaga szczególnego podkreślenia.

Przypadł mi zaszczyt, i nie ukrywam, że wielka przyjemność przedstawienia Państwu sylwetek dwu osób, które zarządzają Izbą i które od wielu lat są głównymi autorami jej sukcesów.  Są to panowie Bogusław Regulski i Jacek Szymczak, i pozwólcie Państwo, że to o nich będę mówił jako o Laureatach nagrody przyznanej dzisiaj Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Bez nich nie byłoby takiej Izby jaką jest dzisiaj, nie byłoby jej osiągnięć.

Pan Bogusław Regulski pochodzi z Wrocławia. Tam się urodził, tam ukończył Technikum Chłodnicze. Tam też studiował. Tak jak wielu obecnych na tej Sali kolegów jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej – dobrego Wydziału! Nasz Laureat ukończył studia w roku 1983, uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności termoenergetyki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał najpierw w energetyce przemysłowej, a potem w przedsiębiorstwach ciepłowniczych, dochodząc jeszcze w latach 90’tych do stanowiska szefa wojewódzkiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Już wtedy aktywnie uczestniczył w pracach Krajowej Rady Energetyki Cieplnej, później Izby Gospodarczej Energetyka Cieplna, Fundacji Unia Ciepłownictwa.

Rok 1999 był, jak dzisiaj wiemy, znaczącą datą w karierze zawodowej naszego Laureata – został wówczas powołany na stanowisko wiceprezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Pan Jacek Szymczak jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Zdobywając kolejne doświadczenia zawodowe, w latach 90’tych zajmował się zagadnieniami związanymi z mieszkalnictwem – pracował jako naczelnik wydziału w Urzędzie Miasta w Zgierzu, a potem pełnił funkcję dyrektora departamentu w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Wśród zagadnień, którymi się wówczas zajmował nasz Laureat były zagadnienia dotyczące użytkowania energii, zasad jej kontraktacji i warunków dostaw. Te doświadczenia, w tym umiejętność współpracy z urzędami centralnymi i samorządami, a także z przemysłem,  a także jego przygotowanie inżynierskie pozwoliło mu podjąć w roku 2000 pracę na stanowisku prezesa IGCP.

Tych dwu inżynierów – pan Bogusław Regulski i pan Jacek Szymczak, swoją wieloletnią, ciężką pracą doprowadziło do tego, że Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie jest jednym z najbardziej efektywnych, szanowanych i najbardziej zauważalnych podmiotów samorządu gospodarczego w Polsce, naprawdę skutecznie reprezentującym sprawy polskiego środowiska ciepłowniczego.

Niepodważalnym jest wkład Izby i osobiście naszych Laureatów w kształtowanie mechanizmów regulacyjnych i organizację polskiego ciepłownictwa. Izba zrealizowała dziesiątki zadań  i projektów, współpracując z komisjami sejmowymi, ministerstwami, Urzędem Regulacji Energetyki, UOKiK, innymi instytucjami centralnymi, samorządem terytorialnym, innymi izbami i towarzystwami gospodarczymi. Wśród tych zadań były (i są):

- prace na krajową legislacją dotyczącą zasad funkcjonowania ciepłownictwa, taryfikacji, kwestii efektywności energetycznej, problemów ochrony środowiska, działania na poziomie europejskim – gdzie bez wątpienia znaczący ślad pozostawiła Izba na uregulowaniach ETS dotyczących polskiego ciepłownictwa, na złagodzeniu wymagań standardów emisji wynikających z przepisów Dyrektywy IED i przewidywanej dyrektywy MCP dotyczących takich instalacji jakimi są źródła ciepła sieciowego; wielokrotne batalie z organami administracji państwowej o racjonalne interpretacje przepisów i racjonalne warunki działalności gospodarczej dla ciepłownictwa; współpraca z organizacjami sektora energetycznego w każdym praktycznie obszarze, ważnym nie tylko dla samego ciepłownictwa, ale dla całej energetyki, dzięki czemu utrzymuje się więź środowiska i integracja wobec powstających problemów, czego przykładem mogą być programy dotyczące problemu implementacji Dyrektywy IED wraz z BAT, strategii energetyki i ciepłownictwa w Polsce czy też ostatnio programu rozwoju kogeneracji; stymulowanie wśród podmiotów zrzeszonych w IGCP działań na rzecz modernizacji i unowocześniania procesów zaopatrzenia w ciepło;
- wreszcie, kreowanie wizerunku sektora w oczach społeczeństwa, konsumentów – odbiorców nośników ciepła, inwestorów i decydentów, czego dowodem jest sztandarowe przedsięwzięcie IGCP - Program Promocji Ciepła Systemowego – trwający już o prawie ośmiu lat program promocyjny marki produktowej, jakim jest ciepło dostarczane z sieci ciepłowniczych. Ten program to ewenement na skalę kraju i rzadki przykład na poziomie europejskim, działań o charakterze marketingowym dedykowanych tak specyficznej usłudze jaką jest  dostarczanie ciepła systemowego. Tę cząstkę działań Zarządu Izby niewątpliwie przypisać należy naszemu Laureatowi i panu Jackowi Szymczakowi.

Bezsprzecznie przymiotami obydwu Laureatów jest po pierwsze ich wiedza i doświadczenie zawodowe, ich szerokie horyzonty, dzięki którym działalność IGCP jest tak dynamiczna i tak profesjonalna, a po drugie, co nie mniej ważne – ich rzetelność i stała gotowość do zmierzenia się z najtrudniejszymi zadaniami, jeśli są one ważne dla sektora. Trzeba wreszcie powiedzieć jak szczególne są to osobowości – zawsze życzliwe, otwarte na dyskusję, patrzące z optymizmem na otoczenie i w przyszłość.

Obaj Panowie są autorami wielu publikacji branżowych. Pan Bogusław Regulski jest członkiem grupy ekspertów ds. energetyki Narodowego Banku Polskiego w zakresie ciepłownictwa,  jest nieetatowym wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej. Pan Jacek Szymczak jest między innymi członkiem grupy ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Obydwaj Panowie są  aktywnymi uczestnikami wielu gremiów opiniotwórczych z zakresu gospodarki energetycznej, ochrony środowiska czy  legislacji branżowej. Swoją wiedzą, doświadczeniem, swoimi obserwacjami obaj Laureaci od lat dzielą się z nami również w ramach konferencji i seminariów specjalistycznych, których z ich udziałem odbyło się bardzo, bardzo wiele.

W polskim ciepłownictwie pan prezes Bogusław Regulskiego i pan prezes Jacek Szymczak są jest niewątpliwie autorytetami. Uhonorowanie zarządzanej przez nich Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i ich samych Statuetką Klucza Sukcesu jest jedynie potwierdzeniem naszego dla niego uznania dla ich osiągnięć i sympatii jaką ich w sektorze powszechnie darzymy.

doc. dr. inż. Paweł Skowroński

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ