Partner serwisu
14 września 2015

Enea zaktualizowała swoją strategię

Kategoria: Aktualności

Zabezpieczenie dostaw paliw dla własnych aktywów wytwórczych, innowacje oraz rozszerzona polityka personalna – to trzy najważniejsze nowe elementy strategii Grupy. Enea zmodyfikowała także swoje plany inwestycyjne, uwzględniając dynamiczne zmiany uwarunkowań rynkowych i regulacyjnych. Nie zmieniły się misja, wizja oraz mapa celów strategicznych Grupy którymi nadal są: wzrost wartości dla akcjonariuszy, zbudowanie długotrwałych relacji z klientem, wzrost w rentownych obszarach, poprawa efektywności oraz optymalne wykorzystanie potencjału organizacji. W latach 2015-2020 firma zainwestuje ok. 17 mld złotych.

Enea zaktualizowała swoją strategię

Misja Enei to konsekwentnie "wzrost wartości Grupy poprzez budowanie zaufania klientów", a wizja: "w pełni zintegrowana grupa energetyczna budująca przewagę konkurencyjną poprzez elastyczne reagowanie na potrzeby rynku i efektywne zarządzanie zasobami". Docelowy scenariusz rozwoju zakłada, iż nadrzędną ideą działania Grupy będzie budowa wartości dla akcjonariuszy i zapewnienie klientom bezpieczeństwa dostaw energii.

- Nasze główne aktywa wytwórcze są oparte o węgiel kamienny, a rentowność tego obszaru jest obecnie pod dużą presją, która naszym zdaniem będzie się stale zwiększać. Dlatego musimy dopasować zakup węgla z aktywów wydobywczych tak, aby obniżyć koszt paliwa w ramach Grupy i poprawić konkurencyjność naszego wytwarzania - podkreśla Krzysztof Zamasz, prezes Enei.

Wdrażanie innowacji i nowych technologii to drugi nowy element strategii Grupy. W ocenie Enei działanie to jest jednym z głównych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku.

- W warunkach utrzymującego się globalnie niskiego poziomu wzrostu gospodarczego, innowacyjność i innowacje stają się kluczowymi czynnikami umożliwiającymi generowanie wzrostu przychodów i marż na produktach. Będziemy się w tym obszarze koncentrować na potrzebach klientów i podnoszeniu wewnętrznej efektywności organizacji. To zwiększy naszą konkurencyjność – dodaje Krzysztof Zamasz, prezes Enei.

Z kolei sformułowanie i wdrożenie nowej, kompleksowej polityki personalnej zapewni realizację celów i zadań stojących przed Grupą, zaspokajając jednocześnie ambicje i aspiracje zawodowe pracowników. Firma będzie koncentrować się na podnoszeniu efektywności pracy m.in. poprzez politykę zarządzania wynikami pracy i wynagradzania za wyniki oraz zarządzanie kompetencjami, wiedzą i rozwojem pracowników.

Grupa będzie dążyła do rozwoju swoich mocy wytwórczych do poziomu:

- dodatkowych 1 075 MWe w segmencie elektrowni systemowych w 2017 r. (blok nr 11 w Kozienicach);

- dodatkowych ok. 500 MWe w źródłach odnawialnych docelowo do 2020 r.;

- ok. 200 MWe i 1 000 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych.

W stosunku do perspektywy roku 2013, Enea zweryfikowała przede wszystkim swoje plany inwestycyjne w zakresie źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych. Obniżono docelowe wolumeny mocy zainstalowanej w tego typu instalacjach o ok. 100 MWe i ok. 500 MWt.

Realizacja zaplanowanych inwestycji w latach 2015-2020 wymaga poniesienia łącznych nakładów w wysokości ok. 17 mld zł. Aktualizacja strategii została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.

Źródło i fot.: Enea

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ