Partner serwisu
01 października 2015

Juliusz Jankowski: Kogeneracja to przyszłość

Kategoria: Aktualności

– Ze względu na posiadanie dobrze rozwiniętych systemów ciepłowniczych, Polska wydaje się być dobrym kandydatem na pozycję lidera rozwoju wysokosprawnej kogeneracji wśród krajów UE. Jednak mimo deklaracji składanych w kolejnych edycjach Polityki energetycznej Polski, potencjał kogeneracji pozostaje wciąż niewykorzystany – mówi Juliusz Jankowski, główny analityk biznesowy Departament Regulacji i Relacji Zewnętrznych PGNiG TERMIKA S.A.

 

Juliusz Jankowski: Kogeneracja to przyszłość

Obecnie kogeneracja jest rozpatrywana głównie z punktu widzenia poprawy efektywności zużycia paliw pierwotnych dzięki wykorzystaniu ciepła. Efektywnościowe znaczenie kogeneracji będzie ulegać redukcji wraz z dekarbonizacją systemu energetycznego.

Polityka wobec kogeneracji wynika z Polityki klimatycznej UE. A dalsze osiągnięcia celu redukcyjnego w zakresie CO2 konieczne jest znaczące zmniejszenie emisji wynikającej z realizacji potrzeb ciepłowniczych.

Kogeneracja jest konkurencyjna wobec produkcji kondensacyjnej, ponieważ uzyskuje dodatkowe przychody ze sprzedaży ciepła, ale koszty stałe jednostek kogeneracyjnych mogą być wyższe ze względu na niższy poziom wykorzystania mocy produkcyjnych wynikający z profilu zapotrzebowania na ciepło użytkowe.

Dyrektywa 2012/27/UE wymaga przeprowadzenia kompleksowej oceny potencjału zastosowania wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych. Ocena obejmuje m.in. przygotowanie krajowej mapy ciepła, określenie krajowego potencjału rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, określenie strategii, polityk i działań, jakie należy podjąć do roku 2020 i 2030 w celu wykorzystania potencjału kogeneracji.

 

Wypowiedzi pochodzą z Seminarium „Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce”, które odbyło się 29 września we Wrocławiu. Organizatorem wydarzenia była firma City-Brand.pl Energia Odnawialna

Fot. BMP

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ