Partner serwisu
06 października 2015

TGE uruchomi Rynek Instrumentów Finansowych

Kategoria: Aktualności

Rynek energii osiągnął wysoką płynność pozwalającą na zaoferowanie możliwości handlu instrumentami pochodnymi. Uruchomienie Rynku Instrumentów Finansowych, na którym rynkiem bazowym dla kontraktów futures będzie w pierwszej kolejności energia elektryczna, jest kolejnym konsekwentnym etapem rozwoju TGE i rozszerzeniem oferty produktowej giełdy.

TGE uruchomi Rynek Instrumentów Finansowych

– Reguły działania rynku instrumentów finansowych na TGE będą analogiczne do funkcjonujących od wielu lat na rynku futures na Giełdzie Papierów Wartościowych. Kontrakty, które w pierwszej kolejności będą dostępne na RIF powstały w wyniku konsultacji z ponad 80 uczestnikami rynku z Polski i Europy. Nasi uczestnicy zdecydowali również o kształcie instrumentu bazowego – indeksu TGe24 – określanego na podstawie transakcji zawartych podczas I fixingu na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej. Warto podkreślić, że doświadczenia europejskie wskazują na duży potencjał rozwoju tego rynku ze względu na fakt, iż instrumenty pochodne są produktem elastycznym w zarządzaniu, pełniącym rolę narzędzia do zabezpieczania cen energii – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Wzrost obrotów na parkietach TGE w ostatnich latach pozycjonuje Spółkę jako najdynamiczniej rozwijającą się giełdę w regionie CEE - 186,8 TWh w 2014 roku, co stanowi 119,4 proc. krajowej produkcji energii i 117,7 proc. jej zużycia. TGE wyróżnia się dzisiaj na tle innych rynków kompleksową ofertą - członkowie giełdy mogą w jednym miejscu handlować energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi oraz uprawnieniami do emisji CO2, a od listopada br. ten zakres zostanie uzupełniony o rynek finansowy. To komfortowe rozwiązanie, ponieważ pozwala na organizację polityki energetycznej uczestników rynku w jednym miejscu.

– Priorytetem na najbliższe lata dla rynku finansowo-towarowego powinien być rozwój instrumentów finansowych na towary produkowane w Polsce. Takie narzędzia finansowe uczynią polską gospodarkę bardziej konkurencyjną. Potrzebna jest współpraca i aktywne wspieranie rozwoju rynku finansowego. Instrumenty pochodne bazujące na towarach, a przede wszystkim energii elektrycznej i gazie, są istotnym elementem rozwoju rynków towarowych w Polsce – dodaje Ireneusz Łazor

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania członkostwa na Rynku Instrumentów Finansowych TGE są krajowe i zagraniczne firmy inwestycyjne oraz inne podmioty nabywające i zbywające instrumenty finansowe we własnym imieniu i na własny rachunek, w tym także przedsiębiorstwa energetyczne, jeżeli spełniają warunki zawierania transakcji na rynku regulowanym. 

Rozpoczęcie działalności na RIF wiąże się ze spełnieniem określonych wymogów członkostwa:

  • złożenie wniosku o członkostwo na RIF
  • uzyskanie statusu Członka Giełdy (RIF)
  • uzyskanie statusu członka Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT) lub podpisanie umowy o rozliczenie z członkiem IRGiT
  • złożenie wniosku o dopuszczenie do działania na RIF.

Rozliczenie i rozrachunek transakcji zawieranych na Rynku Instrumentów Finansowych TGE odbywać się będzie na zasadach określonych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (IRGiT).

Szczegółowe Zasady Obrotu Rynku Instrumentów Finansowych oraz Warunki Obrotu dla kontraktów futures na energię elektryczną, znajdują sią na stronie TGE: http://tge.pl/pl/492/dokumenty-do-pobrania-regulacje.

Źródło: TGE

Fot. photogenica

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ